Skip to content
Onshore project station Veenoord Boerdijk - met omwonenden een kijkje nemen

Edine converter

Electronic Data Interchange (EDINE) wordt in de energiemarkt zowel gebruikt om gecodeerde gegevens te versturen over energieverbruik, -productie, -handel, en om meetdata en andere informatie te delen.

Wat is EDINE?

En waar wordt het voor gebruikt?

Electronic Data Interchange (EDINE) wordt in de energiemarkt gebruikt: 

  • Om gecodeerde gegevens te versturen over energieverbruik, -productie, -handel 

  • Om meetdata en andere informatie te delen.  

De informatie wordt gedeeld door alle partijen die actief zijn in de Nederlandse elektriciteitsmarkt. EDINE definieert de standaard van het elektronische berichtenverkeer op basis van EDIFACT.  

Testen van EDINE-berichten 

De Office of Energy Regulation stelt het testen van EDINE-berichten verplicht. Marktpartijen die mee willen doen aan het berichtenverkeer moeten hiertoe gecertificeerd zijn.  

EDINE-releasekalender  

In de EDINE-releasekalender staat wanneer nieuwe of gewijzigde EDINE-berichten doorgegeven moeten zijn. De EDINE-converter is een hulpmiddel om berichttypen om te zetten naar EDINE.  

Energy Data Services Nederland (EDSN)  

EDSN voorziet in de gegevensuitwisseling en het EDINE-berichtenverkeer tussen marktpartijen en faciliteert zo een vrije energiemarkt. Meer informatie is beschikbaar op de website van EDSN (link naar edsn.nl) 

 

Downloads