Skip to content
Onshore collega's aan het werk kabels op station Woensdrecht Bergen op Zoom

Regels en procedures

Er zijn duidelijke regels en procedures vastgesteld om de veiligheid van de elektriciteitsvoorziening te garanderen. Hierin worden de taken en verantwoordelijkheden van alle partijen omschreven die betrokken zijn bij het transport van elektriciteit.

Niet alleen de rol van iedere partij staat beschreven, ook wordt er een effectieve communicatie tussen de diverse spelers en een transparant tarief gedefinieerd en wordt het mogelijk gemaakt dat de elektriciteitsmarkt goed kan functioneren.

Bij het opstellen van de regels en procedures werkt TenneT samen met regionale netbeheerders en anders partijen die betrokken zijn bij transport van elektriciteit. De regels zijn beschreven in codes zoals de Netwerkcode, de Systeemcode en de Meetcode.

De tariefstructuur staat in de Tarief Code. Als één of meerdere partijen zich niet houdt aan de afspraken, of als een belangrijke managementapplicatie van het netwerk tijdelijk niet beschikbaar is, kan een noodprocedure worden ingesteld.