Skip to content
The control room of TenneT in Arnhem, Netherlands

Systeembescherming en -herstel

De elektriciteitsvoorziening is van vitaal belang voor de samenleving, een langdurige onderbreking zal grote maatschappelijke schade veroorzaken. Het systeembeschermings- en herstelplan wordt onder regie van TenneT procedureel uitgevoerd met ondersteuning van andere stakeholders door middel van inzet van de benodigde systeembeschermings- en herstelfunctionaliteit. Op deze pagina vind je meer informatie en gerelateerde documenten.

De elektriciteitsvoorziening is van vitaal belang voor de samenleving, een langdurige onderbreking zal grote maatschappelijke schade veroorzaken. Op basis van Verordening (EU) 2017/2196 (Netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet), artikelen 11, 12, 23 en 24 dient TenneT een systeembeschermingsplan en een herstelplan te ontwikkelen en toe te passen, met het doel om na omvangrijke storingen een gecoördineerd en adequaat systeembeschermings- en herstelproces van het Nederlandse transmissiesysteem en/of de systeembalans mogelijk te maken vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de:

  •  transmissiesysteembeheerders;
  • distributiesysteembeheerders;
  • transmissiegekoppelde significante netgebruikers; en
  • aanbieders van systeembeschermings-, herstel- en balanceringsdiensten.

Het systeembeschermings- en herstelplan wordt onder regie van TenneT procedureel uitgevoerd met ondersteuning van bovengenoemde stakeholders door middel van inzet van de benodigde systeembeschermings- en herstelfunctionaliteit in de installaties van de stakeholders zodra de bedrijfssituatie van het systeem dat vereist.

Op deze website wordt het systeembeschermings- en herstelplan ter beschikking gesteld met bijbehorende ondersteunende documenten.

Downloads