Skip to content
Powerline and windmill

Spanningskwaliteit in Nederland

De jaarlijkse rapportage over de spanningskwaliteit in Nederland kunt u vinden op de website van Netbeheer Nederland onder de zoekterm: 'spanningskwaliteit'. Naast dit rapport worden ook andere rapporten over het onderwerp spanningskwaliteit gepresenteerd die wellicht voor u interessant zijn.

Rapportages over de spanningskwaliteit

Op de metingen-site worden de spanningskwaliteitsmetingen weergegeven die in het kader van het project “Spanningskwaliteit in Nederland” zijn uitgevoerd. Deze informatie en rapportages worden op de site van Netbeheer Nederland gepresenteerd, omdat dit een verantwoordelijkheid is van de gezamenlijke netbeheerders.

Speciale projecten

Om inzicht te verschaffen in het effect van de 'speciale projecten' op de spanningskwaliteit aan de klanten van TenneT en mogelijk andere geïnteresseerden, is een onderzoek gestart naar de impact van de 'speciale projecten'. De Autoriteit Consument en Markt heeft in samenspraak met betrokken partijen de volgende 'speciale' projecten' geselecteerd om te onderzoeken:

  • High Voltage Direct Current NorNed;
  • High Voltage Direct Current BritNed;
  • Condensatorbanken op het spanningsniveau: 110, 150, 220 en 380 kV;
  • Ondergrondse hoogspanningskabels op het spanningsniveau: 110, 150 en 380 kV;
  • Elektriciteitsaansluitingen van de Betuweroute.

Het onderzoek is aanvullend op de jaarlijkse rapportage over de spanningskwaliteit in Nederland uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een nulmeting en een analyse.

Om de analyse uit te kunnen voeren is een nulmeting samengesteld. De nulmeting bestaat in eerste instantie uit die 'speciale projecten' waarin in het kader van de power quality monitoring een spanningskwaliteitsmeetinrichting aanwezig is.

De analyse zal op basis van een 'kwalitatieve methode' worden uitgevoerd. Indien nodig zullen aanvullende metingen worden uitgevoerd, echter bij een kwalitatieve methode is dit niet nodig.

In het rapport 'nulmeting' vindt u de resultaten van de nulmeting en de achtergrondinformatie van het onderzoek. Om het onderzoek vorm te geven en te begrijpen wat er wordt gemeten, is voorafgaand aan de analyse kennis verzameld over de 'speciale projecten'. De verzamelde kennis is gebundeld in het rapport 'Inzichten in speciale projecten'. De impactanalyse is uitgevoerd voor de speciale projecten: HVDC NorNed, HVDC BritNed en de 380kV-kabel als ook de 380kV-, 220kV-, 150kV- en 110kV-condensatorbanken. De impactanalyse is verwoord in het rapport 'Kwalitatieve impact analyse speciale projecten'.

Ter afsluiting zijn de bevindingen gerapporteerd in Afronding speciale projecten.

In onderstaande tabel vindt u een leeswijzer voor de diverse rapporten. In de leeswijzer zijn de rapporten gerangschikt naar: het speciaal project, de nulmeting, de analyse, de aanvullende metingen en de verzamelde kennis. De nummers achter de projectnaam corresponderen met de locaties op onderstaande kaart.

Speciaal project Verzamelde kennis Nulmeting Analyse
HVDC NorNed (1)
HVDC BritNed (2)
380kV-Condensatorbank (3)
220kV-Condensatorbank (4)
150kV-Condensatorbank (5)
110kV-Condensatorbank (6)
380kV-kabel (7)
'Inzichten in speciale projecten' 'nulmeting' 'Kwalitatieve impact analyse speciale projecten'
150kV-kabel (8)
110kV-kabel (9)
'Inzichten in speciale projecten' nvt Afronding speciale projecten

Betuweroute Havenspoorlijn (10)
Betuweroute Waalhaven (11)
Betuweroute Alblasserdam (12)
Betuweroute Tiel (13)
Betuweroute Zevenaar (14)

'Inzichten in speciale projecten' nvt Afronding speciale projecten

Locaties 'speciale projecten' exclusief 110kV- en 150kV-kabel

Netkaart locaties speciale projecten spanningskwaliteit exclusief 110kV- en 150kV-kabels.png