Skip to content
Westküstenleitung Eiderquerung ohne Mast

Tarieven

Het tarief van TenneT in Nederland bestaat uit een aansluittarief en transportkosten.

Tarieven in Nederland

Onze tarieven worden vastgesteld door de ACM

Initieel aansluittarief

Het initiële aansluittarief dekt de kosten voor het maken van de aansluiting op het net. Dit tarief kan variëren omdat het gaat om maatwerk.

Periodiek aansluittarief

Het periodieke aansluittarief dekt de kosten van het onderhoud en, mocht het nodig zijn, het vervangen van de aansluiting. Het periodieke aansluittarief is een vast bedrag dat per jaar wordt berekend. Omdat TenneT alleen maatwerkaansluitingen realiseert zijn de kosten voor het onderhoud en daarmee de periodieke aansluitvergoeding per aansluiting verschillend. Op het klantspecifieke tarievenblad van uw organisatie vindt u al onze tarieven terug.

Alle partijen die aangesloten zijn op het landelijk hoogspanningsnet – regionale netbeheerders, elektriciteitsproducenten en industriële grootverbruikers – betalen een tarief voor transport voor elke gebruikte aansluiting. Het tarief dekt de kosten van de transportdienst.

Er zijn twee tarieven voor transport:

  1. het transport-onafhankelijke verbruikerstarief (TOVT) dekt de kosten die geen direct verband houden met de transport van elektriciteit. Dit zijn bijvoorbeeld de administratieve verwerking van meetgegevens, het beheer van het aansluitregister en de kosten voor facturatie.
  2. het transport-afhankelijke verbruikerstarief (TAVT) bestaat uit een eenheidsprijs per kilowatt. Afhankelijk van het aantal uren dat de aangeslotene het transportnet gebruikt geldt een hoger of lager tarief. TenneT berekent het TAVT aan grootverbruikers en regionale netbeheerders die rechtstreeks op het landelijk hoogspanningsnet zijn aangeslotenen.   

Tarievenbesluiten

De transporttarieven staan vermeld in het jaarlijkse tarievenbesluit dat door de ACM wordt gepubliceerd. In het tarievenbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen aangeslotenen op het EHS-net (220 en 380 kV) en het HS-net (110 en 150 kV). De verschillende transporttarieven kunt u in het downloadoverzicht terug vinden.