Skip to content
One of our project teams

JAO

Om in een JAO-veiling verkregen capaciteit te kunnen nomineren bij TenneT, moet het volgende in acht worden genomen.

Over JAO

  • Om capaciteit bij een JAO veiling te verkrijgen moet men in de eerste plaats geregistreerd zijn bij JAO (dit geldt ook voor Shadow Auctions). Voor details met betrekking tot registratie en regels verwijzen we graag naar de geharmoniseerde veilingregels ("Long Term Harmonized Auction Rules"), te vinden in het Resource center gedeelte van de JAO website. De fallback-procedure voor toewijzing van dagcapaciteit ("Shadow Auction Rules"), zoals bedoeld in artikel 12.16 van de Netcode elektriciteit, kunt ook vinden in het Resource center gedeelte van de JAO website.
  • Om ervoor te zorgen dat verkregen capaciteit ook daadwerkelijk bij TenneT genomineerd kan worden, moet een Notification of Use of Capacity (N.U.C.) aan TenneT gestuurd worden. De N.U.C. kan gevonden worden op de website van TenneT. Dit formulier moet ingevuld, ondertekend,  ingescand en verzonden worden naar: operationalsettlement(at)tennet.eu.

Tijdschema

De N.U.C. moet niet later door TenneT ontvangen zijn dan twee werkdagen voor de dag waarop de capaciteit daadwerkelijk gebruikt kan worden (deze tijden zijn in lijn met de timings zoals vermeld in de geharmoniseerde veilingregels). 

Eisen

  • De Interconnector Trade Responsible (ITR) moet, als die actief is aan de Nederlandse kant van een Interconnector, een erkende PV zijn of, als die actief is aan de Belgische kant van een Interconnector, een Access Responsibel Party zijn, of, als die actief is aan de Duitse kant van een Interconnector, een Bilanzkreisvertrag met de betreffende TSO (TenneT of Amprion) hebben, of, is die actief is aan Noorse zijde, een Balance Responsible Agreement met Statnett hebben.
  • De ITR's moeten aan hun kant van de grens hun import- en/of exportprogramma nomineren naar de betreffende TSO.
  • De ITR's moeten verschillende EAN-codes bezitten. Dit betekent dat elke partij een unieke EAN-code in het land bezit waar zij een PV-erkenning (Nederland), een Bilanzkreisvertrag (Duitsland), een Access Responsible Party (Belgié), een Balance Responsible Party (Noorwegen) heeft.     
  • Informatie over EAN-codes

  • Belgium/Luxemburg: GS1 Belgilux: http://www.gs1belu.org
  • Germany: GS1 Germany: http://www.gs1-germany.de
  • The Netherlands: GS1: http://www.gs1.nl
  • Norway: GS1 Norway: http://www.gs1.no