Skip to content

Formulier afromingsverzoek

Afromingsverzoeken zullen worden gehonoreerd indien:

  • er een actueel uittreksel KvK (< 6 mnd.) wordt meegestuurd, waaruit blijkt dat de ondertekenaar tekenbevoegd is; 
  • er een kopie bankafschrift van de ontvangende bankrekening wordt meegestuurd;
  • het saldo na afroming niet lager is dan het minimale saldo ( EUR 96.000,-) volgens bijlage 5 van de Systeemcode.

U kunt het verzoek sturen naar afdeling Klantcontact.

Contact

Susan Smit from TenneT CCC

Klantcontact

Nederland

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT