Skip to content
The control room of TenneT in Arnhem, Netherlands

Balanceringsverantwoordelijkheid

Aangesloten partijen hebben de verantwoordelijkheid om netbeheerders op de hoogte te brengen van hun geplande elektriciteitsproductie, verbruik en transportbehoeften.

Waarom balanceringsverantwoordelijkheid?

Vraag naar en aanbod van elektriciteit in evenwicht houden

TenneT heeft een systeem voor balanceringsverantwoordelijkheid om zo vraag naar en aanbod van elektriciteit in evenwicht te houden. Aangesloten partijen hebben de verantwoordelijkheid om netbeheerders op de hoogte te brengen van hun geplande elektriciteitsproductie, verbruik en transportbehoeften. Als daadwerkelijke productie en verbruik afwijken van de inschatting, leidt dit tot een onbalans. Dit kan uiteindelijk de betrouwbaarheid van het net aantasten.

Partijen kunnen zelf meetprogramma’s opzetten of de verantwoordelijkheid onderbrengen bij erkende Balancing Responsible Parties (BRP's). 

Waarom is deze balans belangrijk?

Partijen in de Nederlandse energiemarkt mogen zelf kiezen met wie ze zaken willen doen. Leveranciers en verbruikers gaan contractueel geregelde koop- en verkooprelaties aan (leveringsinstructies of afroeporders). In de praktijk kunnen de afgesproken hoeveelheden afwijken van wat de partijen daadwerkelijk produceren of verbruiken. Dit verschil moet worden opgelost zodat er geen tekorten of overschotten ontstaan. TenneT gebruikt hiervoor een systeem van balanceringsverantwoordelijkheid.

Hoe werkt het? 

Door TenneT erkende BRP's informeren TenneT dagelijks over de geplande transacties voor de volgende dag en de netten die zij zullen gebruiken voor transport. De som van alle transacties van een BRP heet een energieprogramma (e-programma). 

De regionale netbeheerders informeren TenneT over de daadwerkelijk opgenomen en ingevoerde hoeveelheid elektriciteit per BRP. Het verschil tussen het energieprogramma en de daadwerkelijke meetwaarden vormt de onbalans. 

Erkenning

Om door TenneT erkend te kunnen worden als programmaverantwoordelijke moet de aanvrager: