Skip to content

Aansluitdienst

Op verzoek verzorgt TenneT een aansluiting op haar net (110kV en hoger). In een oriënterend gesprek worden samen met de aanvrager de mogelijkheden besproken. Vervolgens wordt van de beste oplossing een technisch ontwerp gemaakt en door TenneT offerte uitgebracht voor het realiseren van de aansluiting. Na opdracht wordt de aansluiting gebouwd en in bedrijf gesteld.

Voor het realiseren van een aansluiting is de aanvrager een vergoeding aan TenneT verschuldigd, het zogenoemde initiële aansluittarief. Voor het in stand houden van de aansluiting wordt is een maandelijkse periodieke aansluitvergoeding verschuldigd.

De aansluitdienst, het recht hierop en bepalingen erover zijn vastgelegd in wet- en regelgeving die op de website van de ACM staan.

Contact

Susan Smit from TenneT CCC

Klantcontact

Nederland

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT