Skip to content
Zonnepark Astronergy kolham

Onderzoeken congestiemanagement

Het wordt steeds drukker op het Nederlandse elektriciteitsnet. In verschillende regio’s is daarbij de vraag naar capaciteit van het hoogspanningsnet van TenneT groter dan het beschikbare aanbod. TenneT breidt de netten de komende jaren daarom fors uit. Tegelijkertijd onderzoekt de netbeheerder of er ook oplossingen voor de kortere termijn zijn om extra capaciteit beschikbaar te stellen.

Een van die mogelijkheden is het toepassen van congestiemanagement, een marktmechanisme waarbij de schaarse capaciteit bij piekmomenten opnieuw wordt verdeeld. Hiervoor voeren wij onderzoeken per regio uit. 

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. In dunbevolkte gebieden worden bijvoorbeeld veel aanvragen voor zonneparken gedaan. Maar ook datacentra en tuinders willen uitbreiden met extra transportcapaciteit. Op veel plekken is de vraag inmiddels groter dan de netten aan kunnen. Daardoor ontstaan volle elektriciteitsnetten. Dit noemen we ook wel congestie.

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten congestie, namelijk:

  • Congestie voor afname (teruglevering): dit wordt veroorzaakt door een grotere vraag naar elektriciteit dan aanbod
  • Congestie voor teruglevering (ook invoeding): dit soort congestie ontstaat doordat er veel elektriciteit wordt opgewekt

In ‘onderzoeken naar congestie’ kunt u meer weten over welk type congestie in welke regio optreedt.

Onderzoeken naar congestie

 .

Veelgestelde vragen

Congestie betekent dat de vraag naar transport van elektriciteit, groter wordt dan de beschikbare transportcapaciteit van het bestaande net.

Het wordt steeds drukker op het Nederlandse elektriciteitsnet. In verschillende regio’s is daarbij de vraag naar capaciteit van het hoogspanningsnet van TenneT groter dan het beschikbare aanbod. TenneT breidt de netten de komende jaren daarom fors uit.

Tegelijkertijd onderzoekt de netbeheerder of er ook oplossingen voor de kortere termijn zijn om extra capaciteit beschikbaar te stellen. Een van die mogelijkheden is het toepassen van congestiemanagement, een marktmechanisme waarbij de schaarse capaciteit bij piekmomenten opnieuw wordt verdeeld. De netbeheerder is verplicht dit onderzoek uit te voeren bij schaarste op het net.

Het onderzoek wordt begonnen als er niet langer voldoende netcapaciteit is. Meer klanten aansluiten betekent dat het net overbelast kan raken. 

Op deze pagina staat per onderzoek een indicatie van de doorlooptijden.