Skip to content
Onshore project NL Krimpen Geertruidenberg Beter Benutten man werk

Netcapaciteitskaart

Bekijk een indicatie van de beschikbare ruimte op het hoogspanningsnet van TenneT voor het invoeden van duurzaam opgewekte elektriciteit of afnemen van elektriciteit.

Inzicht in transportcapaciteit

Afname

De afname kaart is bedoeld voor partijen die plannen maken waar een zware netaansluiting voor nodig is of een bestaande aansluiting verzwaard moet worden. Deze kaart geeft een beeld bij de beschikbare capaciteit in de verschillende regio’s in Nederland.

Invoeding

Initiatiefnemers voor duurzame productie van elektriciteit krijgen met deze kaart meer inzicht in de beschikbare capaciteit op het hoogspanningsnet. Door de snelle opkomst van met name zonneparken is op een aantal plekken de maximaal beschikbare transportcapaciteit bereikt.

Neem bij concrete plannen daarom altijd eerst contact op met uw netbeheerder.

Titelbild_Dörpen West-Niederrhein

TenneT's netcapaciteitskaart

Beschikbaarheid van transportcapaciteit

Capaciteitskaart regionale netbeheerders

Wilt u meer weten over de beschikbaarheid van transportcapaciteit bij de regionale netbeheerders? De landelijke capaciteitskaart van Netbeheer Nederland geeft inzicht in de beschikbare ruimte op de elektriciteitsnetten van de regionale netbeheerders voor een netaansluiting groter dan 3x80A. Hier kunt u deze capaciteitskaart vinden.

Contact

TenneT logo

Service Center

TenneT Netherlands

For questions about the project.