Skip to content
Colleagues at work at our Bayreuth office, Germany

Wettelijke kaders en juridische status

Zowel in Nederland als in Duitsland voert TenneT vrijwel uitsluitend gereguleerde taken uit, die voortvloeien uit onze wettelijke aanwijzing als netbeheerder.

Onze taken

  • het verzorgen van de aansluit- en transportdiensten
  • het verzorgen van systeemdiensten
  • het faciliteren van de energiemarkt

Bij de uitvoering van deze taken zijn we gebonden aan wettelijke kaders, zoals de Elektriciteitswet 1998, de Europese codes, en de Netcode elektriciteit. In Nederland houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht op onze naleving daarvan; in Duitsland gebeurt dat door de Bundesnetzagentur (BNetzA). TenneT is volledig in eigendom van de Staat der Nederlanden.

Downloads

Contact

Susan Smit from TenneT CCC

Klantcontact

Nederland

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT