Skip to content

Kosten van een netaansluiting

De ACM stelt de kaders voor onze tarifering vast in de Tarievencode Elektriciteit.

Kosten van een netaansluiting

Aansluittarief, periodieke kosten en kosten bij beëindiging

De ACM stelt de kaders voor onze tarifering vast in de Tarievencode Elektriciteit.

TenneT berekent:
  • Het aansluittarief (of initiële investeringskosten). Deze kosten variëren, omdat elke aansluiting maatwerk is. Ter indicatie een globaal kostenoverzicht (prijspeil 2018) van velden in een openluchtopstelling, de meest voorkomende aansluitingen:
    - 110kV en 150kV: circa 1,5 miljoen euro
    - 220kV en 380kV: circa 3 miljoen euro
Nadat de aansluiting gereed is

 

Betaalt u TenneT maandelijks:

  • De periodieke aansluitvergoeding. Dit is een jaarlijkse vergoeding die ziet op het beheren en vervangen van de aansluiting.
  • Het transporttarief; ter dekking van het door TenneT geleverde transport van elektriciteit. Deze kosten bestaan uit een vast bedrag voor transportonafhankelijke kosten (vb. voor facturatie, administratie etc.) en een variabel bedrag voor transportafhankelijke kosten, berekend als bedrag per kilowatt. Jaarlijks worden de tarieven op voorstel van TenneT vastgesteld door de ACM. De transporttarieven van TenneT zijn te downloaden via de website van de ACM.
Als u geen gebruik meer wilt maken van uw aansluiting

 

Dan berekent TenneT:

  • Een eenmalige bijdrage voor het verwijderen van de aansluiting. Ook deze kosten variëren per aansluiting. TenneT brengt ze u in rekening bij het verbreken of aflopen van uw aansluit- en transportovereenkomst.

 

Zaken doen met TenneT

Als TenneT-relatie kunt u op verschillende manieren contact met ons onderhouden: persoonlijk én digitaal. Het persoonlijke contact verloopt via een van onze relatiemanagers, die elk een specifieke regio of aandachtsgebied onder hun hoede hebben. Daarnaast kunt u altijd contact met ons opnemen via het TenneT Customer Care Center.

Online portaal MyTenneT

Verder heeft TenneT een online portaal waar u uw TenneT-zaken snel en soepel kunt regelen: MyTenneT. Dit digitale dashboard bestaat uit verschillende onderdelen voor aangeslotenen en voor programma- en meetverantwoordelijken. Het is bereikbaar via de website van TenneT en is er zowel in een Nederlands- als Engelstalige versie. 

Verplichtingen voor aangeslotenen


Aangesloten partijen zijn wettelijk verplicht om TenneT dagelijks te informeren over zowel hun geplande als hun werkelijke elektriciteitsproductie, verbruik en transportbehoeften. Dat heeft te maken met de balans in het hoogspanningsnet: TenneT ziet er 24 uur per dag en 365 dagen per jaar op toe dat vraag en aanbod van elektriciteit continue met elkaar in evenwicht blijven. Aangeslotenen mogen deze verplichtingen desgewenst contractueel overdragen aan erkende partijen.

Downloads

Contact

Susan Smit from TenneT CCC

Klantcontact

Nederland

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT