Skip to content
blockchain

Control Room of the Future

TenneT zorgt ervoor dat niemand in het donker zit. Onze operators zorgen er 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar voor, dat de energiebalans in ons elektriciteitsnetwerk gehandhaafd blijft. Hierdoor blijft het licht voor iedereen branden. Onze bedrijfsvoeringscentra (control rooms) vormen dan ook het kloppend hart van de energievoorziening in Nederland en Duitsland.

Kijk de Control Room of the Future animatie

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-07/Bildschirmfoto%202022-07-14%20um%2007.51.47.png

TenneT: midden in de energietransitie van Europa

De overgang naar een CO2-vrije economie is een van de grote uitdagingen van deze tijd. TenneT staat midden in deze energietransitie in Europa. Het is onze verantwoordelijkheid om de grote hoeveelheid vaste en variabele bronnen van duurzame energie in het net op te nemen en te transporteren naar de eindgebruikers. En ons net tegelijkertijd stabiel en betrouwbaar te houden.  

Dit is niet eenvoudig en vraagt enorm veel van onze operators en onze systemen. Onderdeel van de energietransitie is dat we ook het hart van ons energiesysteem - de Control Room (ook wel bedrijfsvoeringscentrum) – moeten aanpassen om deze klaar te maken voor de toekomst. Dit vraagt om de toepassing van de nieuwste technologische ontwikkelingen en aanpassing van bestaande operationele procedures.  

Hoe ziet het bedrijfsvoeringscentrum er in de toekomst uit?

Nu kunnen en worden veel schakelingen in ons netwerk nog handmatig gedaan. Kijk voor de werking van onze control centers eens naar onze Power Flow Simulator. Hier kun je in vereenvoudigde vorm zelf ervaren wat het werk van een operator inhoudt. 

In de toekomst combineert het bedrijfsvoeringscentrum, waarvan de operator het middelpunt is, het beste van menselijke en computerintelligentie. Onze operators worden in hun bedrijfsvoering ondersteund door ultramoderne instrumenten en technologie. Een innovatief visualisatiedashboard geeft de operators een uitgebreid overzicht van de prestaties van het hele elektriciteitssysteem, tot op het niveau van de afzonderlijke netwerkcomponenten. Hierdoor kan het netwerk maximaal worden benut; veilig én beveiligd. 

Een intuïtieve mens-machine-interface, maakt een snelle reactie van de operatoren mogelijk en voorkomt menselijke fouten. Onze goed opgeleide en ervaren operators zijn zo in staat het elektriciteitssysteem proactief te beheren, in real-time en in naadloze coördinatie met de pan-Europese belanghebbenden van TenneT.

Wat betekent het werken in de Control Room of the Future?

Om de nauwkeurigheid en de kwaliteit van de beslissingen te verbeteren, worden de processen in de control room gestandaardiseerd, geoptimaliseerd en gedeeltelijk geautomatiseerd. Bedrijfsvoerders worden vroegtijdig gewaarschuwd voor potentiële problemen in de gekoppelde systemen en er worden automatisch herstelopties aan hen voorgelegd. 

Deze acties kunnen vervolgens handmatig worden uitgevoerd of automatisch worden ingezet. Op die manier houdt de operator toezicht op het geautomatiseerde systeem en kan hij indien nodig ingrijpen en de automatisering overschakelen op handmatige bediening. Dit alles zal ons helpen de efficiëntie, betrouwbaarheid, veiligheid en veerkracht van ons elektriciteitssysteem te verbeteren.

Samenwerken aan ontwikkeling

Aangezien de Control Room of the Future zich in de voorste gelederen van de technologie van de huidige energietransitie bevindt, zien wij deze ook als een rijke leeromgeving, waarin de expertise van onze materiedeskundigen wordt gecombineerd met de nieuwste inzichten van onze partners, waaronder leveranciers en universiteiten. Deskundigen zullen kennis delen, hun horizon verbreden en samenwerken aan de technische vooruitgang die we nodig hebben om de energietransitie te stimuleren. 

Eerste stappen

De eerste stap die TenneT zet in de totstandkoming van de Control Room of the Future, is de vervanging van het huidige EMS/SCADA systeem. Dit staat voor Energy Management System/Supervisory Control And Data Acquisition. Samen met de leverancier wordt een nieuw EMS/SCADA systeem ontwikkeld, dat mogelijkheid biedt tot het toevoegen van nieuwe requirements  in de toekomst.  

Daarnaast is een 'Roadmap' opgesteld voor de komende 10 jaar. In deze Roadmap zijn de diverse functionaliteiten benoemd die de Control Room of the Future verder invulling gaan geven. Voor de invulling van deze Roadmap, komt TenneT graag in contact met onderzoeksinstituten, tech-bedrijven, netbeheerders en overige geïnteresseerden die ons kunnen helpen met het ontwikkelen van de Control Room of the Future. De energietransitie moeten we gezamenlijk verder brengen.  

De lopende activiteiten in het kader van deze roadmap zijn:

  • Voorspelling (weer, duurzame energiebronnen – opwek, belasting, dynamische lijnclassificatie)  
  • Massatraagheidsmeting en -voorspelling
  • Dynamische veiligheidsbeoordeling met inbegrip van beslissingsondersteuning
  • Optimaal congestiebeheer (redispatch, gebruik van netflexibiliteit, herconfiguratie van de netwerktopologie, controle van actieve netwerkcomponenten)
Control Room of the Future

Zijn dit onderwerpen waar jouw bedrijf of organisatie ook mee bezig is en we elkaar wellicht kunnen versterken? We komen graag met je in contact. Mail jouw gegevens naar crof@tennet.eu 

De energietransitie mogelijk maken

Vandaag en in de komende jaren en decennia zullen de beslissingen die we nemen om in ons energiesysteem te investeren en het voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst, een cruciale rol spelen bij het bepalen van het tempo van de energietransitie. Onze Control Room of the Future, zal het middelpunt vormen van een CO-2 vrij en duurzaam energiesysteem waarop de samenleving kan vertrouwen.