Skip to content

Congestieonderzoek Utrecht, Gelderland en Flevopolder

In 2021 en 2022 heeft TenneT aangekondigd dat de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht zijn voor de provincies Gelderland en Utrecht de de Flevopolder.

Dit komt door de snelle ontwikkeling van zonneparken, windparken, maar ook verduurzaming van de industrie en de opkomst van elektrisch vervoer en warmtepompen. TenneT is hiervoor congestieonderzoeken begonnen om te onderzoeken of er met behulp van flexibiliteit extra ruimte kan worden gevonden op het hoogspanningsnet op weg naar structurele netuitbreidingen.