Skip to content

Congestieonderzoek Utrecht, Gelderland en Flevopolder

In 2021 en 2022 heeft TenneT aangekondigd dat de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht zijn voor de provincies Gelderland en Utrecht en de Flevopolder voor zowel afnemers als producenten van energie.

Dit komt door de snelle ontwikkeling van zonneparken, windparken, maar ook verduurzaming van de industrie en de opkomst van elektrisch vervoer en warmtepompen. TenneT is hiervoor congestieonderzoeken begonnen om te onderzoeken of er met behulp van flexibiliteit extra ruimte kan worden gevonden op het hoogspanningsnet op weg naar structurele netuitbreidingen. 

Het onderzoek naar extra ruimte voor producenten is eind 2022 gepubliceerd op onze website. Hierin is terug te lezen dat er extra ruimte is gevonden voor nieuwe aansluitingen door 'spitsmijden' in te voeren. Voor afnemers die een zwaardere of nieuwe aansluiting willen, loopt dit onderzoek nog. De resultaten van de onderzoeken zijn in oktober 2023 gepubliceerd.