Skip to content
Zonnepark Astronergy kolham

Congestieonderzoek Friesland

In het zuiden en westen van Friesland is in 2021 de grens bereikt om elektriciteit terug te leveren aan het landelijke hoogspanningsnet.

De hoogspanningsstations en -verbindingen in dit gebied zitten aan hun maximale grens van wat kan worden getransporteerd. TenneT investeert de komende jaren een kwart miljard euro om de capaciteit van het netwerk te vergroten. Tegelijkertijd is de landelijke netbeheerder een onderzoek naar de mogelijkheden om met andere oplossingen meer aansluitruimte te creëren. 

Landelijk netbeheerder TenneT zoekt in Friesland, de Flevopolder, Gelderland, Utrecht, Limburg en Brabant partijen die flexibel met hun vraag en aanbod van elektriciteit om kunnen gaan. Deze verkenning is een onderdeel van het congestieonderzoek dat de netbeheerder momenteel doet om in deze twee provincies het drukke elektriciteitsnet nog intensiever te gaan benutten. 

Uitbreidingsplannen in Friesland

Nieuws

22-09-2022

Update incident transformator TenneT Friesland

De berging van de loodzware transformator van TenneT die op 7 september tijdens een transport kantelde gaat naar verwachting nog enkele weken duren. Diverse experts zijn afgelopen week ter plekke geweest voor nader onderzoek. Momenteel wordt er gewerkt aan een herstelplan om de transformator uit het veld te halen. Na de berging moet blijken of de transformator ter plaatse of in de fabriek kan worden gerepareerd. TenneT onderzoekt momenteel of een tijdelijke vervanging van de transformator mogelijk en noodzakelijk is. 

Op 7 september 2022 zakte een transformator met dieplader door een tijdelijke weg en kantelde. Dit gebeurde tijdens het laatste deel van het transport, van de tijdelijke loskade in Tytsjerk naar het hoogspanningsstation Louwsmeer. Bij het incident hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De exacte oorzaak van het incident wordt nog nader onderzocht. 
Afgelopen week zijn experts op de locatie geweest voor een inspectie. Expertschouw na de berging moet uitwijzen hoe groot de schade is en of de transformator ter plaatse kan worden gerepareerd of terug moet naar de fabriek. Er is een plan opgesteld om de huidige transformator te bergen en af te voeren met zwaar materieel. Verwachting is dat de berging meerdere weken in beslag zal nemen. 

Op- en afrit naar de hoogspanningssnelweg

De transformator was een onderdeel van de netversterkingen die TenneT momenteel doet in Friesland. In Louwsmeer zou de installatie als verbindingspunt gaan dienen tussen het landelijke en regionale hoogspanningsnet. Op dit moment is het Friese net op drie plekken via transformatoren verbonden met het landelijke hoogspanningsnet in Burgum, Louwsmeer en Oudehaske. Met een dergelijke transformator kan elektriciteit vanuit de provincie worden afgevoerd naar het landelijke net of andersom. Vanwege de groeiende vraag naar transport van elektriciteit is op termijn versterking van deze op – en afritten nodig.  

Geen gevolgen voor leveringszekerheid

Het wegvallen van deze transformator heeft geen gevolgen voor de leveringszekerheid. In de toekomst is wel rekening gehouden met de beschikbaarheid van de installatie. TenneT onderzoekt momenteel of het voor de korte termijn mogelijk en noodzakelijk is tijdelijk ergens een andere transformator te halen. In 2024 wordt nog een extra transformator geplaatst. Deze is in bestelling. 

Impact op onderzoek naar congestiemanagement Friesland

De capaciteit van de transformator is meegenomen in de berekeningen die TenneT momenteel doet voor een onderzoek om congestiemanagement (spitsmijden) in te gaan zetten in Friesland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat er komende jaren een sterke groei is van met name zonneparken. Met dit systeem kan op drukke momenten de beschikbare capaciteit opnieuw worden verdeeld. Dit onderzoek wordt nu pas afgerond als er helderheid is over de (tijdelijke) oplossing. 

De transformator trok de afgelopen weken veel bekijks. In de directe omgeving in het buurtschap Suwald is vandaag ook vanuit TenneT een brief bezorgd voor omwonenden met een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling. Ook is er een tijdelijke weg aangelegd voor aanwonenden.