Skip to content

Congestieonderzoek Drenthe

In de provincie Drenthe is afgelopen periode een groei te zien van extra vraag naar afname capaciteit. Er komen meer bedrijven bij en bedrijven zetten stappen om hun energievoorziening te elektrificeren door het plaatsen van e-boilers.

Deze snelle groei leidt inmiddels tot een knelpunt in het netwerk van TenneT in Zeijerveen/Assen, het verbindingsstation tussen het regionale hoogspanningsnet en de landelijke elektriciteitssnelweg. Dat heeft gevolgen voor de beschikbare netcapaciteit in de hele provincie en een deel van Overijssel omdat de grenzen van de beschikbare capaciteit op een groot aantal onderliggende stations in Drenthe wordt bereikt. Aan de uitbreiding van hoog- en middenspanningsstation Zeijerveen wordt momenteel hard gewerkt door TenneT en Enexis. Deze uitbreiding zal in 2025/2026 gereed zijn.

Voor de tussenliggende periode heeft TenneT onderzocht of er extra ruimte kan worden gecreëerd op het bestaande net door middel van het systeem van spitsmijden (congestiemanagement).TenneT heeft 46 megawatt extra capaciteit gevonden op het hoogspanningsnet van Drenthe. De regionale netbeheerders werken aan een doorrekening wat deze extra capaciteit betekent voor de grootverbruikers op de wachtlijst in de regio en nemen contact op met de klanten. Wel is duidelijk dat de vraag van grootverbruikers zo groot is dat binnenkort de maximale capaciteit van het regionale net opnieuw bereikt wordt. Ondertussen werken de netbeheerders hard aan de uitbreiding van het net en blijven zij partijen oproepen om flexibel om te gaan met hun elektriciteitsverbruik en de ‘spits’ op het net te mijden.