Skip to content
Zonnepark Astronergy kolham

Congestie-onderzoek Zeeland

In Zeeland is veel belangstelling voor nieuwe aansluitingen en overstijgt de vraag de beschikbare transportcapaciteit.

TenneT is daarom afgelopen zomer met uitgebreid onderzoek begonnen naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. TenneT gaat er samen met marktpartijen voor zorgen dat er ruimte blijft op het Zeeuwse hoogspanningsnet en in 2022/2023 congestiemanagement toepassen.