Skip to content
Zonnepark Astronergy kolham

Congestie-onderzoek Utrecht

In de provincie Utrecht loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan voor teruglevering van elektriciteit. Daardoor is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken.

TenneT gaat de komende jaren het netwerk aanpassen om meer ruimte te maken op het net, onder meer door het plaatsen van slimme transformatoren. Daarnaast is de landelijke netbeheerder een onderzoek begonnen om te kijken of er tijdelijk marktmechanisme kan worden ingezet om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.

Landelijk netbeheerder TenneT zoekt in Friesland, de Flevopolder, Gelderland, Utrecht, Limburg en Brabant partijen die flexibel met hun vraag en aanbod van elektriciteit om kunnen gaan. Deze verkenning is een onderdeel van het congestieonderzoek dat de netbeheerder momenteel doet om in deze twee provincies het drukke elektriciteitsnet nog intensiever te gaan benutten. 

Aantal belangrijke grootschalige projecten tot 2030 in provincie Utrecht