Skip to content

Beheer van onze infrastructuur

Door regelmatig onderhoud te plegen aan de infrastructuur worden stroomstoringen, schade aan het milieu en veiligheidsincidenten zoveel mogelijk vermeden.

Beheer van infrastructuur

Leveringszekerheid

Als beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet en een groot deel van Duitsland, is een van onze belangrijkste taken om ervoor te zorgen dat de infrastructuur – de stations, lijnen en kabels – naar behoren functioneren.
Door regelmatig onderhoud te plegen aan de infrastructuur worden stroomstoringen, schade aan het milieu en veiligheidsincidenten zoveel mogelijk vermeden. We doen dit zo efficiënt mogelijk tegen acceptabele kosten. Onze klanten verwachten immers een solide elektriciteitsvoorziening tegen een gunstige prijs. Daarom is er veel  aandacht voor nieuwe methoden en technieken om het onderhoud te verbeteren.

Voorzorgsmaatregelen

TenneT beheert ongeveer 23.000 kilometer hoogspanningsnet van 380 kV, 220 kV, 150 kV en 110 kV en bijbehorende hoogspanningsstations. Om een technisch goed werkend transportnet te kunnen garanderen, treft TenneT een aantal voorzorgsmaatregelen. We voeren inspecties uit en doen preventief onderhoud aan stations, lijnen en kabels. Treedt er toch een storing op, dan lossen we het probleem op. Een storing leidt trouwens zelden tot een stroomonderbreking in ons net.

Stations

Een transformatorstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. Hier wordt de stroom getransformeerd van een hoger naar een lager spanningsniveau ter voeding van de regionale netbeheerders (50 kV en lager) Een transformator gaat over het algemeen tientallen jaren mee. Ze worden regelmatig geïnspecteerd en onderhouden. Dit geldt ook voor de andere zaken die zich op het terrein bevinden.

Hoogspanningslijnen en –kabels

Hoogspanningsmasten en –lijnen vergen weinig onderhoud. De verbindingen hoeven slecht eens in de acht tot tien jaar te worden geïnspecteerd. Steekproefsgewijs doen we ook ‘top-tot-teen’ mastinspecties. Als er al iets vervangen moet worden zijn dat meestal de isolatoren die de draden die onder stroom staan gescheiden houden van de mast of de afstandshouders die ervoor zorgen dat lijnen niet tegen elkaar aan kunnen komen.

Elk jaar voeren we inspecties uit vanuit de lucht. We zorgen ook voor het landschapsonderhoud rond de masten, stations en hoogspanningsdraden om te voorkomen dat bomen en struiken een goede elektriciteitsaanvoer in de weg zitten.

Onderhoudsbeleid

Inspecties en preventief onderhoudswerk

Op basis van onze diepgravende kennis van het net voeren wij doelgerichte inspecties uit. Ook doen wij algemeen preventief onderhoudswerk en vervangen wij onderdelen als dat efficiënter blijkt te zijn dan repareren.

Door inspecties uit te voeren kunnen wij potentiële problemen opsporen voordat er storingen optreden. De onderdelen die een risico vormen voor een betrouwbaar net zijn niet altijd zichtbaar. Daarom voeren we daar gerichte inspecties op uit.

Het merendeel van het Nederlandse hoogspanningsnet is in de jaren zestig gebouwd en nadert het einde van de technische levensduur. We houden de werking van oudere componenten daarom scherp in de gaten en vervangen elementen wanneer dat nodig blijkt te zijn.

Mocht er een grote storing optreden dan bekijken we per geval of het beter is om de apparatuur te repareren of te vervangen. Soms is een reparatie zo duur, of nieuwe apparatuur zo veel beter, dat vervanging verstandiger is. Wij houden storingstrends scherp in gaten zodat wij tijdig actie kunnen ondernemen om grotere problemen voor te zijn.

Gepland onderhoud

Redundantie en ringstructuur

Het hoogspanningstransport is zodanig ontworpen dat delen van het net kunnen worden uitgeschakeld zonder dat dit consequenties heeft voor de elektriciteitsvoorziening. Zo kunnen bepaalde onderdelen wekelijks hun servicebeurt krijgen.

Bovendien is het transportnet volwaardig dubbel uitgevoerd (redundantie). Dit betekent dat als het net niet voor het de volle honderd procent in bedrijf is, de elektriciteit toch getransporteerd kan worden.
Bovendien is het net ontworpen in een ringstructuur. Mocht er ergens een kink in de kabel zijn, kunnen wij de elektriciteit via een andere route transporteren.

Onderhoudsplanning

We voeren alleen onderhoud uit als de beschikbaarheid op het net dat toelaat. Wij werken met een rooster voor preventief onderhoud. Zo zijn wij er zeker van dat het systeem onvoorziene storingen op kan vangen als het net deels buiten bedrijf is tijdens geplande werkzaamheden. Bovendien schatten wij altijd kort van te voren in of het veilig is om onderhoud uit te voeren.

Arbeidsomstandigheden

De veiligheid van onze onderhoudsmonteurs staat voorop. Er wordt gewerkt in teams om delen van het hoogspanningsnet buiten bedrijf te stellen. Alle betrokkenen moeten strenge veiligheidsvoorschriften volgen en beschermende kleding dragen.

Contact

Susan Smit from TenneT CCC

Klantcontact

Nederland

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT