Skip to content

Beheer en onderhoud aan de hoogspanningsverbinding

Onze hoogspanningsverbindingen zijn vaak voor een lange periode op uw grond aanwezig. Om te zorgen dat de verbindingen optimaal blijven functioneren worden regelmatig inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Wanneer we met voertuigen/machines op uw land moeten zijn, maken we daar vooraf afspraken over. Vanzelfsprekend proberen we hierbij altijd zo veel mogelijk hinder en schade te beperken. Mocht er toch schade ontstaan dan herstellen of vergoeden we die aan u.

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, neem dan contact op met aanzeggen@tennet.eu.