Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Safety bij TenneT

TenneT hecht grote waarde aan safety. Elke dag weer zijn wij ons als organisatie bewust van de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. TenneT wil dat iedere medewerker veilig thuis komt, elke dag weer.

Onze safety ambities

Onze ambitie hebben we opgeschreven in onze Safety Vision 2018.  TenneT richt zich op:

  • Safety Leadership: onze safety-prestaties weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. We investeren in onze leidinggevenden, we willen gezien worden als leider op het gebied van safety en wij geloven dat iedereen binnen TenneT een leider is door zelf veilig te handelen.
  • One TenneT: geharmoniseerde en geïntegreerde safety-standaarden en aanpak van safety. Zoals het gebruik van één systeem voor het melden van incidenten. En richtlijnen voor het doen van onderzoek naar incidenten. Een paar keer per jaar worden incidenten besproken op het hoogste niveau.
  • Contractor Management: optimaliseren van de safety performance van onze leveranciers. Dit doen we door onze leveranciers te selecteren op hun safety performance en ze mee te nemen in onze manier van werken om zo onze safety doelen te bereiken.

Roadmap

Uit onze visie volgt de Roadmap. Aan de hand hiervan laten we zien welke activiteiten we doen om de doelstellingen waar te maken.

Elk incident is er één te veel

Voor ons geldt; elk incident is er één te veel. Van ons energienetwerk eisen we een beschikbaarheid van 24/7. Waarom zou dat anders zijn als het gaat om safety? Ons veiligheidsbewust zijn is groot, en dat blijft het door continu aandacht te besteden aan het verder verbeteren van onze processen naar het allerhoogste niveau. Elke dag is voor ons een safety dag.

Safety Vision 2018

In de Safety Vision 2018 geeft TenneT haar ambities weer op het gebied van safety. Wij streven naar nul incidenten. Om dat te bereiken willen we dezelfde standaarden hanteren als de olie, petrochemische en gas industrie (OIGP). De safety visie bestaat uit drie pijlers:

  • Safety Leadership
  • One TenneT
  • Contractor Management

Safety is één van de kernwaarden binnen de strategie van TenneT. Voor elk van de focus gebieden zijn doelstellingen en activiteiten benoemd, zoals verwoord in de Safety Roadmap.

Downloads

Safety Roadmap (467 KB, pdf, 13-06-16)

Safety Roadmap Download Download
Safety vision 2018 (155 KB, pdf, 31-05-16)

Safety vision 2018 Download Download

Zie ook

Safety Leadership

Onze veiligheidsprestaties weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. We willen gezien worden als leider op het gebied van safety en wij geloven dat iedereen binnen TenneT een leider is door zelf veilig te handelen. We investeren in trainingen voor managers en medewerkers.

Lees meer

Contractor Management

Contractor management is een onderdeel van onze Safety Vision 2018. Ons streven is dat iedereen die voor TenneT werkt veilig thuiskomt, elke dag weer. TenneT wil de beste partijen aan boord voor de uitvoering van ons werk. Leveranciers die net als wij, safety serieus nemen en het werk uiterst veilig uitvoeren.

Lees meer

Life-Saving Rules

TenneT hanteert zes Life-Saving Rules. Deze regels zijn bedoeld om dodelijke ongevallen te voorkomen en zijn geïnspireerd op de petrochemische industrie en eigen analyse van onze 'high risk' incidenten. We willen niet dat eigen medewerkers en medewerkers van (onder)leveranciers hun leven riskeren voor TenneT. De zes regels geeft hen het recht 'nee' te zeggen en het werk te stoppen in een situatie waar de regel van kracht is.

Lees meer