Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Safety bij TenneT

TenneT hecht grote waarde aan safety. Elke dag weer zijn wij ons als organisatie bewust van de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. TenneT wil dat iedere medewerker veilig thuis komt, elke dag weer.

Onze veiligheidsambities

In de afgelopen jaren heeft TenneT een enorme verbetering van het veiligheidsgedrag laten zien, onder andere door certificering op stap 3 van de Safety  Culture Ladder (SCL). Veiligheid vraagt echter om voortdurende aandacht en focus. Daarom moeten we verdere stappen zetten. Onze veiligheidsprestaties weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. Operational excellence kan alleen worden bereikt door een brede, proactieve, op risico's gebaseerde aanpak van onze bedrijfsactiviteiten en -processen. We willen erkend worden als een uitstekende veiligheidsprestatie.

TenneT OHS Policy

Op 31 augustus 2020 heeft de Executive Board de nieuwe TenneT OHS policy ondertekend. Het OHS-beleid geeft de medewerkers van TenneT en andere stakeholders uitleg en richting over de
manier waarop TenneT haar activiteiten uitvoert en wat we van medewerkers verwachten om onze veiligheidsambitie van Zero Harm te kunnen realiseren.
Naast een sterke focus op de “menselijke” aspecten van OHS, zoals psychologische veiligheid, lerende organisatie en veiligheidscultuur, is er ook aandacht voor de “organisatorische” elementen van OHS, zoals risicomanagement, veilige bedrijfsvoering in de gehele keten en contractor management. Veilig werken is de verantwoordelijkheid van elke medewerker.

Safety Vision 2019 - 2022

Act Safe, Stay Safe! Dat is de nieuwe slogan van TenneT als het gaat om onze langetermijnvisie op veiligheid.

We hebben onze ambitie vertaald naar de Safety Vision 2019-2022.  Deze richt zich op twee nauw met elkaar verbonden pijlers:

  • Safety Leadership
  • Safety Execution

Om deze pijlers te versterken, zullen we ook werken aan een sterk fundament. Met name de verdere ontwikkeling van Safety Leadership en onze Safety Culture en de verdere verbetering van het veilige gedrag van onze contractors moeten ons ook leiden tot SCL-certificering op stap 4.

Roadmap

De Roadmap volgt uit onze Safety Vision. Op basis hiervan laten we zien welke activiteiten we de komende vier jaar gaan ondernemen om onze doelstelling te bereiken.

Downloads

Safety Roadmap (332 KB, pdf, 26-03-19)

Safety Roadmap Download Download
Safety Vision 2022 (461 KB, pdf, 25-03-19)

Safety Vision 2022 Download Download
TenneT OHS Policy (233 KB, pdf, 15-10-20)

TenneT OHS Policy Download Download

Zie ook

Safety Leadership

Onze veiligheidsprestaties weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. We willen gezien worden als leider op het gebied van safety en wij geloven dat iedereen binnen TenneT een leider is door zelf veilig te handelen. We investeren in trainingen voor managers en medewerkers.

Lees meer

Contractor Management

Contractor management is een onderdeel van onze Safety Vision 2018. Ons streven is dat iedereen die voor TenneT werkt veilig thuiskomt, elke dag weer. TenneT wil de beste partijen aan boord voor de uitvoering van ons werk. Leveranciers die net als wij, safety serieus nemen en het werk uiterst veilig uitvoeren.

Lees meer

Life-Saving Rules

TenneT hanteert zes Life-Saving Rules. Deze regels zijn bedoeld om dodelijke ongevallen te voorkomen en zijn geïnspireerd op de petrochemische industrie en eigen analyse van onze 'high risk' incidenten. We willen niet dat eigen medewerkers en medewerkers van (onder)leveranciers hun leven riskeren voor TenneT. De zes regels geeft hen het recht 'nee' te zeggen en het werk te stoppen in een situatie waar de regel van kracht is.

Lees meer