Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Life-Saving Rules

TenneT hanteert zes Life-Saving Rules. Deze regels zijn bedoeld om dodelijke ongevallen te voorkomen en zijn geïnspireerd op de petrochemische industrie en eigen analyse van onze 'high risk' incidenten. We willen niet dat eigen medewerkers en medewerkers van (onder)leveranciers hun leven riskeren voor TenneT. De zes regels geeft hen het recht 'nee' te zeggen en het werk te stoppen in een situatie waar de regel van kracht is.

FAIR Approach - Video

Klik om te openen

Preventie

TenneT is in de afgelopen jaren snel gegroeid: de omvang en het aantal van onze projecten, de omvang van ons personeelsbestand, en het aantal leveranciers en (onder)leveranciers waarmee we samenwerken, zijn allemaal sterk toegenomen. Dit betekent ook dat het risico op ongevallen toeneemt. Helaas hebben we te maken gehad met dodelijk ongevallen.  We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen.

De 6 Life-Saving Rules

  • Voorkom het vallen van gereedschap en apparatuur
  • Houd je aan de veiligheidsregels voor het werken met elektriciteit
  • Werk met een geldige (werk)vergunning wanneer dat vereist is
  • Neem maatregelen tegen vallen wanneer je werkt op hoogte
  • Werk of sta niet onder een hangende last en loop er niet onderdoor
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als dit vereist is

Life-Saving Rules en de FAIR-approach

Het LSR-systeem heeft internationaal gezien in de praktijk zijn waarde bewezen bij het voorkomen van dodelijke ongevallen. Met name in de petrochemische industrie. Deze regels zijn afgeleid van de internationale normen die gelden voor de olie- en gasindustrie. De LSR’s zijn gebaseerd op analyses van de risicovolle incidenten (High-Risk Incidents, HRI’s) die in de afgelopen jaren bij TenneT hebben plaatsgevonden.  Het is belangrijk om te beseffen dat het niet om nieuwe regels gaat. De LSR’s zijn bestaande regels die nu een speciale status krijgen toegekend omdat ze van groot belang zijn bij het voorkomen van dodelijke ongevallen.

De FAIR-approach ((Flowchart Analysis of Investigation Results) is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Als een LSR wordt overtreden, kunnen we de FAIR-approach gebruiken om te beoordelen welke maatregelen moeten worden getroffen. De FAIR-methode draait niet om het bestraffen van ongewenst gedrag, maar om inzicht krijgen in dat gedrag en de context waarbinnen het plaatsvindt. Deze methode biedt TenneT de mogelijkheid om te leren van incidenten en om onze safety performance te verbeteren.

e-magazine

Download

Life Saving Rules (199 KB, pdf, 06-07-16)

Nederlandse versie

Life Saving Rules Download Download

Zie ook

SHE voorschriften

TenneT hanteert deze safety voorschriften in het inkoopproces. Bekijk de voorschriften en download deze hier.

Safety Culture Ladder

Het gebruik van de ‘Safety Culture Ladder’ (SCL) is één manier om het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur te bevorderen. De Safety Culture Ladder is een criterium in de selectiefase van het inkoopproces zoals omschreven in het 'Safety by Contractor Management' programma.

Lees meer

Safety ambities

TenneT hecht grote waarde aan safety. Elke dag weer zijn wij ons als organisatie bewust van de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. TenneT wil dat iedere medewerker veilig thuis komt, elke dag weer.

Lees meer