Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Leren van incidenten

Niemand zal tegenspreken dat je lessen kunt leren uit een ongeval. Maar voordat je dat kunt doen moet je natuurlijk wel weten wat er is gebeurd en waarom dat is gebeurd, kortom: je moet een gedegen onderzoek uitvoeren.

Tripod Beta methode

TenneT heeft er voor gekozen om voortaan alle ongevallen die leiden tot een doktersbehandeling, vervangend werk, verzuim of tot overlijden te onderzoeken met behulp van de Tripod Beta methode. Dat geldt ook voor hoog risico incidenten, dwz. incidenten die onder licht gewijzigde omstandigheden hadden kunnen leiden tot (een) dodelijk slachtoffer(s).

Tripod Beta is een methode voor ongevalsonderzoek waarmee je de reeks van gebeurtenissen analyseert die hebben geleid tot het ongeval. Verder inventariseer je de barrières die de organisatie heeft geïmplementeerd om te voorkomen dat een dergelijke gebeurtenis kan ontstaan en de directe en onderliggende oorzaken die ertoe hebben geleid dat deze barrières zijn doorbroken. Tripod Beta is gebaseerd op het Zwitserse Kaas model van James Reason, een binnen de veiligheidskunde bekend model voor het ontstaan van ongevallen.

TenneT vraagt haar leveranciers om bij ongevalsonderzoek gebruik te maken van een methode die de onderzoeker in staat stelt om directe en onderliggende oorzaken vast te stellen. Een lijst van methodes die hiertoe volgens ons geschikt zijn is onderaan de pagina opgenomen. Nog beter is het, naar onze mening, om net als wij Tripod Beta toe te passen. TenneT heeft haar SHE adviseurs getraind in het gebruik van deze methode. Wij zijn altijd bereid om onze leveranciers te helpen bij  een onderzoek met behulp van Tripod Beta. Wanneer u de expertise in uw eigen organisatie wilt vergroten op het gebied van Tripod Beta, dan verwijzen wij u naar één van de erkende opleiders op dit gebied.

Beter inzicht in de oorzaken van een ongeval stelt ons in staat om meer gerichte maatregelen te treffen. Inzicht in onderliggende oorzaken stelt ons in staat om een beter preventiebeleid te voeren ten aanzien van ongevallen.

Download

Factsheet incidentenonderzoek voor aannemers (2 MB, pdf, 01-08-17)

Factsheet incidentenonderzoek voor aannemers Download Download
Approved methods for SHE incident investigation (218 KB, pdf, 22-03-17)

Approved methods for SHE incident investigation Download Download
Tripod example (27 KB, pdf, 27-03-17)

Tripod example Download Download
Tripod example attachement (515 KB, jpg, 24-03-17)

Tripod example attachement Download Download

Vragen? Neem contact op!

Contact Formulier

Laat hier uw bericht achter.

* Deze velden zijn verplicht

Zie ook

SHE voorschriften

TenneT hanteert deze safety voorschriften in het inkoopproces. Bekijk de voorschriften en download deze hier.

Contractor Management

Contractor management is een onderdeel van onze Safety Vision 2018. Ons streven is dat iedereen die voor TenneT werkt veilig thuiskomt, elke dag weer. TenneT wil de beste partijen aan boord voor de uitvoering van ons werk. Leveranciers die net als wij, safety serieus nemen en het werk uiterst veilig uitvoeren.

Lees meer

Life-Saving Rules

TenneT hanteert zes Life-Saving Rules. Deze regels zijn bedoeld om dodelijke ongevallen te voorkomen en zijn geïnspireerd op de petrochemische industrie en eigen analyse van onze 'high risk' incidenten. We willen niet dat eigen medewerkers en medewerkers van (onder)leveranciers hun leven riskeren voor TenneT. De zes regels geeft hen het recht 'nee' te zeggen en het werk te stoppen in een situatie waar de regel van kracht is.

Lees meer