Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Visie, missie en waarden

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) die werkzaam is in Nederland en Duitsland en als netbeheerder op zee. TenneT streeft ernaar om te voldoen aan de behoeften van haar belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

De wereld om ons heen verandert snel. De Europese elektriciteitsmarkt wordt verder geïntegreerd, en er vindt meer grensoverschrijdend elektriciteitstransport plaats. Onder druk van de politiek en de maatschappij vindt er in Europa een snelle overgang plaats van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, mede ingegeven door het streven naar energie-autonomie voor Europa. Tegelijkertijd loopt de vraag naar centraal opgewekte energie terug doordat lokale huishoudens elektriciteit produceren. Consumenten worden zogeheten ‘prosumenten’. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit verlopen dan ook volgens complexere patronen en dit maakt onze taak om de leveringszekerheid te waarborgen nog lastiger. In 2015 hebben wij daarom onze strategie herzien.

Visie

De maatschappij heeft gekozen voor de grootschalige invoering van duurzame energie. De opwekking van deze energie zorgt voor grote veranderingen in de dynamiek van de elektriciteitsvoorziening. Tegelijkertijd worden we steeds afhankelijker van elektriciteit. Dit vereist dat de leveringszekerheid voortdurend op peil wordt gehouden. Om deze ontwikkelingen bij te benen, moet de Europese elektriciteitsmarkt verder integreren. Een solide marktinrichting, technische en operationele innovatie, oplossingen voor de opslag van elektriciteit en voldoende netcapaciteit zijn allemaal nodig om vraag en aanbod over de grenzen in balans te kunnen houden.

Missie

TenneT wil waarde voor stakeholders creëren door de leveringszekerheid van elektriciteit op onze markten te waarborgen, en als toonaangevende netbeheerder mee te werken aan de ontwikkeling van een geïntegreerde en duurzame elektriciteitsmarkt in Noordwest-Europa.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn onvoorwaardelijke en niet-onderhandelbare principes die duidelijke richtlijnen stellen voor ons gedrag. Deze waarden zijn ingebed in onze bedrijfscultuur om te waarborgen dat kwaliteit en integriteit als uitgangspunten dienen bij al onze activiteiten.

  1. Kwaliteit
    Kwaliteit is altijd ons leidende principe bij het voldoen aan de behoefte naar een ononderbroken elektriciteitsvoorziening, tegen een redelijke prijs. Daarbij passen we de hoogste normen toe op het gebied van veiligheid en werken we zo efficiënt mogelijk.
  2. Integriteit
    Integriteit weerspiegelt onze morele principes, waaronder openheid, eerlijkheid en respect.

Merkwaarden

Door merkwaarden vast te stellen, doen we een belofte aan de buitenwereld. Hiermee geven we aan hoe we willen tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van belanghebbenden, en hoe we willen dat zij ons zien.

Wij zijn TenneT

Wij zijn verantwoordelijk

Wij zetten ons op de dynamische Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt volledig in om de netstabiliteit voor burgers en bedrijven in stand te houden en de hoogspanningsinfrastructuur te versterken, waardoor we het grootschalig gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken.

Wij zijn betrokken

Wij worden gemotiveerd door de technische, operationele en maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie en de verwezenlijking van een geïntegreerde energiemarkt in Noordwest-Europa.

Wij zijn verbonden

Het voorzien in de huidige en toekomstige behoeften van consumenten, bedrijven en de maatschappij vergt de inzet van alle belanghebbenden. We nemen initiatief, zijn transparant en zijn op samenwerking ingesteld, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Ook interessant

Werken bij TenneT

Geef power aan je carrière: check onze actuele vacatures! Wil jij op hoog niveau aan de slag in de Europese energiemarkt? TenneT maakt graag kennis met enthousiaste professionals die (hun) grenzen willen verleggen in de wereld van energie.

Lees meer

Ons verhaal

TenneT: meer dan vijftien jaar veilige en betrouwbare elektriciteit

Lees meer

Facts & Figures

Onze belangrijkste feiten en cijfers, ontdek TenneT in één oogopslag.

Lees meer