Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Strategie

Als netbeheerder in Nederland en Duitsland, en als Europa’s eerste grensoverschrijdende netbeheerder en netbeheerder op zee, speelt TenneT een sleutelrol in een sector die de maatschappij op vele manieren beïnvloedt.

De wereld om ons heen verandert snel. De Europese elektriciteitsmarkt wordt verder geïntegreerd, en er vindt meer grensoverschrijdend elektriciteitstransport plaats. Onder druk van de politiek en de maatschappij vindt er in Europa een snelle overgang plaats van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, mede ingegeven door het streven naar energie-autonomie voor Europa. Tegelijkertijd loopt de vraag naar centraal opgewekte energie terug doordat lokale huishoudens elektriciteit produceren. Consumenten worden zogeheten 'prosumenten'. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit verlopen dan ook volgens complexere patronen en dit maakt onze taak om de leveringszekerheid te waarborgen nog lastiger. In 2015 hebben wij daarom onze strategie herzien.

Strategische doelen

Onze overkoepelende doelstelling is om waarde te creëren voor onze belanghebbenden, conform onze missie. We willen deze doelstelling bereiken door:

 • de leveringszekerheid van elektriciteit te waarborgen en de inpassing van duurzame energie mogelijk te maken
 • leiding te geven aan de ontwikkeling van een geïntegreerde en duurzame Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt
 • contacten te onderhouden met onze belanghebbenden – onze medewerkers, andere TSO's, onze aandeelhouder, toezichthouders, beleidsmakers, klanten, leveranciers, media, belangenorganisaties en lokale gemeenschappen
 • te innoveren en onze bedrijfsactiviteiten aan te passen met het oog op de toekomst 

Strategische prioriteiten

We hebben zeven strategische prioriteiten benoemd die een bijdrage leveren aan het behalen van onze doelstellingen. De eerste drie prioriteiten worden aangemerkt als 'essentieel' en de overige vier als 'faciliterend'. De volgorde houdt geen verband met het respectievelijke belang van de prioriteiten.

 1. De flexibiliteit en veerkracht van ons transportnet verbeteren om de leveringszekerheid te waarborgen
  Om de snel toenemende invoeding vanuit hernieuwbare energiebronnen in goede banen te leiden, de energiebalans beter te handhaven, voortdurende spanningsregeling te waarborgen en overbelasting op het net te verhelpen, zullen we op marktwerking gebaseerde oplossingen toepassen om de vraag- en aanbodflexibiliteit te verbeteren. We kunnen hierbij software en eventueel hardware oplossingen inzetten, zoals bijvoorbeeld nieuwe opslagtechnologie.
 2. Het gebruik van gegevens en analysemethodes stimuleren
  Om inzicht te krijgen in de invoeding van hernieuwbare energiebronnen en onze prognoses ten behoeve van de leveringszekerheid te verbeteren, verzamelen en verrijken we gegevens met betrekking tot elektriciteit, wat ons ook kan helpen om de marktintegratie te bevorderen.
 3. De integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt bevorderen, met speciale aandacht voor Nederland, België en Duitsland
  We werken nauw samen met andere netbeheerders aan diverse onderwerpen - waaronder marktinrichting, marktkoppeling en regionale veiligheidscentra - om de verdere integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt te bevorderen.
 4. Anticiperen en inspelen op maatschappelijke wensen en behoeften door middel van dialoog en innovatie
  We voeren een actieve dialoog met de maatschappij en spelen in op maatschappelijke wensen en behoeften met innovatieve oplossingen zoals ondergronds elektriciteitstransport en dynamische capaciteitsbepaling.
 5. Toegang behouden tot kapitaalmarkten en aandelenkapitaal
  De omvang van ons investeringsportfolio vereist voortdurende financiering en flexibele toegang tot aandelenkapitaal, mede gezien de onzekerheden rondom het reguleringskader.
 6. Streven naar een optimale bedrijfsvoering
  We maximaliseren de efficiëntie van onze kapitaaluitgaven (CAPEX) en bedrijfskosten (OPEX) door slim te investeren en de bedrijfskosten laag te houden.
 7. Streven naar een optimale organisatie
  We streven naar een optimale organisatie door middel van een prestatiegerichte cultuur, organisatorische flexibiliteit en eersteklas veiligheidsprestaties.

Ook interessant

Financiële strategie

Onze financiële strategie richt zich op het behouden van een credit rating met minimaal de A-status en het generen van een rendement op onze investeringen dat in lijn is met ons risicoprofiel.

Lees meer

Organisatie

TenneT Holding B.V. is opgericht om statutaire taken te scheiden van onze niet-gereguleerde activiteiten. Het is volledig in bezit van het Nederlandse Ministerie van Financiën.

Lees meer

Belanghebbenden

TenneT houdt zich bezig met een breed spectrum aan belanghebbenden en houdt rekening met hun vragen, zorgen en behoeften.

Lees meer