Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met ruim 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 42 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen

Toonaangevende Europese TSO voor duurzame groei

Met bijna 5.000 medewerkers realiseren we een omzet van 4,1 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het ontwikkelen  van een geïntegreerde  Noordwest-Europese energiemarkt en het vooruitbrengen van de energietransitie. De energietransitie is een van de grootste uitdagingen voor de samenleving qua energievoorziening. Na een periode van sterke groei en als belangrijke speler op de energiemarkt is TenneT bezig zich voor te bereiden op haar centrale rol in de energietransitie. Dit betekent dat TenneT haar organisatie transformeert op basis van vier strategische pijlers:

  1. Stimuleren van mensen en onze organisatie, met een inclusieve en veilige omgeving waar mensen graag werken. We bouwen aan een leiderschapsmodel dat eigenaarschap, inspiratie en groeimogelijkheden stimuleert en iedereen in staat stelt optimaal te presteren en samen te werken.

  2. Vooruitbrengen van de energietransitie als duurzame netbeheerder door een voortrekkersrol te vervullen. Dat doen we door innovatieve instrumenten te ontwikkelen en een doorslaggevende rol op het gebied van energiedata te spelen.

  3. Leveringszekerheid, vandaag en morgen door ervoor te zorgen dat ons netwerk zo betrouwbaar mogelijk is en maximaal benut wordt. Wij ontwikkelen oplossingen voor de balanshandhaving van de toekomst, waarbij we rekening houden met maatschappelijk belang en we onze infrastructurele projecten opleveren zoals beloofd.

  4. Garanderen van onze financiële gezondheid door standaarden en richtlijnen te ontwerpen ter ondersteuning van de strategie en door een rendement op kapitaal te waarborgen dat in lijn is met de verwachtingen van onze kapitaalverschaffers. Tot slot door te zorgen voor de nodige externe financiering.

Wij stellen alles in het werk om aan de energiebehoeften van de samenleving te voldoen door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Driving the energy transition.

TenneT in de keten

TenneT vervult een sleutelrol in het systeem van de elektriciteitsvoorziening. Deze keten bestaat uit producenten van elektriciteit uit zowel conventionele als een snelgroeiend aantal hernieuwbare bronnen, netbedrijven die elektriciteit transporteren (waaronder TenneT), elektriciteitsleveranciers, afnemers (industrie en kleinverbruikers) en zogeheten ‘prosumenten’: energieverbruikers (consumenten) die ook optreden als producenten.

Het hoogspanningsnet van TenneT staat in verbinding met regionale en lokale distributienetten die worden beheerd door verschillende andere netbedrijven en met industriële grootverbruikers.

Business model

TenneT voert vrijwel uitsluitend gereguleerde taken uit. De kaders waarbinnen wij deze activiteiten uitvoeren, zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving. De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) houden toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving door TenneT. Onze gereguleerde taken worden op nationaal niveau uitgevoerd door twee bedrijfssegmenten: TSO Netherlands en TSO Germany.

TenneTs belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).Deze kerntaken zijn:

  • het waarborgen van een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening – het hoofddoel van onze activiteiten;
  • het leveren van transportdiensten door elektriciteit via het hoogspanningsnet te brengen van de plaats waar de stroom wordt opgewekt naar de plek waar deze wordt verbruikt;
  • het verzorgen van systeemdiensten om de beschikbaarheid van elektriciteit in Nederland en een groot deel van Duitsland te garanderen;
  • het faciliteren van een efficiënt functionerende, liquide en stabiele elektriciteitsmarkt en het ondersteunen van een grootschalige overgang naar hernieuwbare energiebronnen.

Niet-gereguleerde taken

TenneT voert tevens een beperkt aantal niet-gereguleerde taken uit die de energiemarkt ondersteunen en eraan bijdragen dat deze goed en efficiënt functioneert. TenneT heeft in dat kader een aandeel van 50% in BritNed, een onderneming die op commerciële basis de elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Groot-Brittannië exploiteert. TenneT is tevens volledig eigenaar van NOVEC en bezit 100% van de aandelen in Relined. Deze bedrijven beheren de infrastructuur voor het uitzenden en ontvangen van omroep- en telecommunicatiesignalen. Daarnaast bezit TenneT (indirect) 17% van de aandelen in EPEX Spot SE (EPEX), de elektriciteitsbeurs voor de Noordwest-Europese regio (inclusief Groot-Brittannië).

Download

TenneT Corporate review 2018-2019 (5 MB, pdf, 22-07-19)

TenneT Corporate review 2018-2019 Download Download

Ook interessant

Missie, visie, waarden

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) die werkzaam is in Nederland en Duitsland en als netbeheerder op zee. TenneT streeft ernaar om te voldoen aan de behoeften van haar belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Lees meer

Organisatie

TenneT Holding B.V. is opgericht om statutaire taken te scheiden van onze niet-gereguleerde activiteiten. Het is volledig in bezit van het Nederlandse Ministerie van Financiën.

Lees meer

Strategie

Als netbeheerder in Nederland en Duitsland, en als Europa’s eerste grensoverschrijdende netbeheerder en netbeheerder op zee, speelt TenneT een sleutelrol in een sector die de maatschappij op vele manieren beïnvloedt.

Lees meer