Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Fact & Figures

Onze belangrijkste feiten en cijfers (Jaarverslag 2016), ontdek TenneT in één oogopslag.

Milieu

In april tekende TenneT de Green Deal Infranatuur, waarmee we het belang van biodiversiteit in Nederland onderstrepen. Als ondertekenaar van deze overeenkomst geven we aan onze kennis en ervaring te willen delen om ervoor te zorgen dat de effecten van de Nederlandse netinfrastructuur op de biodiversiteit zoveel mogelijk worden beperkt.

Medewerkers

Onze ambitie op het vlak van veiligheidsprestaties is in 2016 onder druk komen te staan. Dit was te wijten aan een dodelijk ongeval bij een van onze aannemers en een toename van het aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren (Lost-Time Injury Frequency, LTIF). We betreuren het tragische ongeval ten zeerste  en zullen onze inspanningen om ‘Safety Leader’ te worden nog verder opvoeren. In dat kader hebben we een aantal maatregelen genomen, waaronder de invoering van ‘Life-Saving Rules’. Deze regels gelden voor zowel onze eigen medewerkers als die van aannemers, ter versterking van het veiligheidsbewustzijn en de verbetering van onze veiligheidscultuur.

Markten

TenneT is aangewezen als ontwikkelaar en beheerder van offshore- netverbindingen in het Nederlandse deel van de Noordzee. In juni presenteerde TenneT zijn langetermijnvisie voor de ontwikkeling van een grootschalig energiesysteem in de Noordzee. Hiermee wordt de transitie van de Noordwest-Europese energiemarkt ondersteund en wordt bijgedragen aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen voor 2050. Centraal element in de visie van TenneT is de aanleg van een kunstmatig eiland middenin de Noordzee, waarmee elektriciteit van verafgelegen windparken naar verbruikers in verschillende Europese landen kan worden getransporteerd.

Financiële resultaten

Om ons omvangrijke investeringsportfolio te kunnen financieren, hebben we in mei in Duitsland met succes een uitgifte van EUR 500 miljoen aan groene obligaties afgerond. In 2016 is in totaal voor EUR 1,5 miljard aan groene obligaties uitgegeven. Bovendien heeft TenneT’s aandeelhouder, de Nederlandse Staat, vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën, voor de periode 2017-2020 een bijdrage van maximaal EUR 1.190 miljoen aan aanvullend kapitaal toegezegd.

Maatschappij

In zowel Nederland als Duitsland is de leveringszekerheid in 2016 het hele jaar op een hoog niveau gebleven. TenneT heeft zich sterk gemaakt voor open en transparante publieksinspraak rondom nieuwe projecten, zoals Suedlink en SuedOstLink – twee hoogspanningsverbindingen in Duitsland. Nadat het Duitse parlement zich had uitgesproken voor ondergrondse elektriciteitskabels, heeft TenneT nieuwe corridors voor de SuedLink-verbinding ontworpen. Hiermee wordt het de langste van alle tot nu toe aangelegde en in gebruik zijnde ondergrondse kabelverbindingen. In Nederland is het geactualiseerde tracéplan voor het oostelijke deel van de Zuid-West 380 kV-verbinding goed ontvangen, waarmee de weg vrij is voor de volgende stappen in 2017.

Ook interessant

Missie, visie, waarden

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) die werkzaam is in Nederland en Duitsland en als netbeheerder op zee. TenneT streeft ernaar om te voldoen aan de behoeften van haar belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Lees meer

Strategie

Als netbeheerder in Nederland en Duitsland, en als Europa’s eerste grensoverschrijdende netbeheerder en netbeheerder op zee, speelt TenneT een sleutelrol in een sector die de maatschappij op vele manieren beïnvloedt.

Lees meer

Ons verhaal

TenneT: meer dan vijftien jaar veilige en betrouwbare elektriciteit

Lees meer