Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Download reports

TenneT is voortdurend op zoek naar innovaties en mogelijkheden om het niveau van de CSR te verbeteren. Wij rapporteren over onze MVO-prestaties per jaar.

CSR documents TenneT

Wij rapporteren jaarlijks over onze sociale en ecologische impact. De meest materiele info staat in onze jaarverslagen. Een toelichting op onze wijze van rapporteren (GRI Tabel, definitietabel), additionele CSR data, Communication on Progress voor UN Global Compact en toelichting op onze true value rapportage kunnen hieronder worden gedownload.

CSR Reports TenneT

Onze CSR-reports zijn opgenomen in het jaarverslag. De laatste versies zijn te vinden via:

Downloads

GRI table IAR 2016 (307 KB, pdf, 08-03-17)

GRI table IAR 2016 Download Download
Additional CSR data 2016 (523 KB, pdf, 08-03-17)

Additional CSR data 2016 Download Download
Definitions IAR and Green finance report (95 KB, pdf, 08-03-17)

Definitions IAR and Green finance report Download Download
UNGC COP TenneT (140 KB, pdf, 08-03-17)

UNGC COP TenneT Download Download
Case study Apeldoorn (210 KB, pdf, 08-03-17)

Case study Apeldoorn Download Download
GRI Table integrated annual report 2015 (220 KB, pdf, 30-05-16)

GRI Table integrated annual report 2015 Download Download
Additional CSR data 2015 (309 KB, pdf, 30-05-16)

Additional CSR data 2015 Download Download
Definitions integrated annual report and green bond report 2015 (85 KB, pdf, 30-05-16)

Definitions integrated annual report and green bond report 2015 Download Download
Bedrijfscode (5 MB, pdf, 23-05-16)

Bedrijfscode Download Download
Supplier Code of Conduct (116 KB, pdf, 30-05-16)

Supplier Code of Conduct Download Download

Contact

Margriet Rouhof

CSR Officer

+31 26 37 31 591

Zie ook

Belanghebbenden

TenneT houdt zich bezig met een breed spectrum aan belanghebbenden en houdt rekening met hun vragen, zorgen en behoeften.

Lees meer

Milieu

Ons hoofddoel is om elektriciteit op een veilige, efficiënte, betrouwbare en duurzame wijze te transporteren met zo min mogelijk effect op het milieu. 

Lees meer

Maatschappij

TenneT speelt een sleutelrol in de samenleving: wij zorgen dat het licht blijft branden en waarborgen de elektriciteitsvoorziening aan onze 41 miljoen eindgebruikers.

Lees meer