Skip to content

Green Schuldschein

TenneT Holding B.V. heeft in 2016 een 'Groene Schuldschein' uitgegeven met een totale waarde van 500 miljoen euro. Een ‘Schuldschein’ is een Duits schuldinstrument dat vergelijkbaar is met een obligatie.

12 mei 2016 - EUR 500 milljoen Green Schuldschein/ Namensschuldverschreibung

in zes tranches

Bedrag Looptijd Couponrente
EUR 77 mln 6 jaar 0.646%
EUR 100 mln 8 jaar 0.989%
EUR 55 mln 10 jaar 1.310%
EUR 50 mln 12 jaar 1.500%
EUR 138 mln 15 jaar 1.750%
EUR 80 mln 20 jaar 2.000%