Skip to content
Borwin2 Diele Baustelle

Aanvragen BRP erkenning

Uw registratie en tevens identificatie van de verschillende marktpartijen in onze systemen gebeurd aan de hand van een unieke GS1 code (13-cijferige EAN-code). Deze code kunt u aanvragen bij GS1.

Vijf fases

Het proces om Balance Responsible Party te worden is onder te verdelen in vijf verschillende fases.

Five phases of becoming a balance responsible party

De gemiddelde doorlooptijd van het gehele proces is 4-6 maanden. Voor de registratie kunt u gebruik maken van de aanmeldformulieren op deze pagina.

Samen met uw aanmeldformulieren ontvangen wij graag:
  • een actueel uittreksel uit de Kamer van Koophandel (< 6 mnd)
  • bewijs van inschrijving bij GS1 voor de registratie van uw EAN code.

Uw aanvraag kunt u sturen naar: onboarding.nl@tennet.eu

Certificaten

Certificaten voor gebruik van het Centraal Postbus Systeem kunnen worden aangevraagd bij Quovadis. Voor het aanvragen van een certificaat voor TenneT Web Services  kunt u uw eigen certificaat provider aanspreken en aanleveren bij TenneT. De vereiste voor dit certificaat kunt u terugvinden in de webservice guide.

Aanvullende informatie over IT accounts en certificaten zijn beschikbaar gesteld via MyTenneT. 

IT-verbinding

Voor de dagelijkse berichtenuitwisseling met TenneT wordt gebruikt gemaakt van twee systemen; Het Centraal Postbus Systeem (CPS) en TenneT Web Services. Om de berichtenuitwisseling met TenneT goed te laten verlopen zal er een IT-verbinding opgezet moeten worden.

Het berichtenverkeer wordt beveiligd via zogeheten PKI-certificaten (Public Key Infrastructuur). Alle, door TenneT, erkende marktpartijen zijn verplicht de PKI-certificaten te gebruiken bij de online communicatie. Hiermee wordt de identiteit van de gebruiker gecontroleerd.

Uit oogpunt van veiligheid kunt u de documentatie over het inrichten van een IT verbinding en de bijbehorende handleidingen raadplegen via uw eigen MyTenneT account.

Inzake rekening

TenneT zal uit naam van uw bedrijf een inzake rekening openen bij de ING bank. De rekening wordt gebruikt voor de verrekening van de onbalans waarvoor u van TenneT een factuur ontvangt.

Het bedrag wordt middels een automatische incasso af-/bijgeschreven. Meer informatie kunt u terugvinden in het document "TenneT inzake rekening"

Minimale zekerstelling

Aan alle erkende BRP partijen wordt een minimale zekerstelling van EUR 96.000,- gesteld.

De zekerstelling wordt eens per zes weken opnieuw berekend. De formule die hiervoor wordt gebruikt vindt u terug in het document "TenneT inzake rekening" 

Voor het afgeven van de garantstelling kunt u kiezen uit:

  • Storting/deposit op de inzake rekening;
  • Afgeven van een bankgarantie;
  • Combinatie van bovengenoemde opties.

TenneT prefereert sowieso een storting op uw inzake rekening omdat zowel bankkosten als negatieve rente worden geïncasseerd van deze rekening.

Vanuit uw eigen MyTenneT account heeft u inzage in uw de actuele financiële gegevens met betrekking tot de zekerstelling en het beschikbare saldo.

Een overschot aan liquide middelen kunt u laten terugboeken door gebruikt te maken van het Transfer Request formulier.

EDINE / XML kwalificatie

Om BRP te worden dient onder andere aangetoond te worden dat de partij de gegevens volgens het gestandaardiseerde proces en tijdlijn aan kan leveren aan de netbeheerder. Hiervoor dient de BRP partij een aantal voorgeschreven scenario's met goed resultaat te doorlopen in onze testfaciliteit.

Productietest

Zodra alle stappen van het BRP proces succesvol zijn doorlopen volgt de productietest. Aansluitend zullen de gegevens van uw bedrijf worden toegevoegd aan het BRP register op onze website.

Beëindiging BRP erkenning

Indien u uw BRP erkenning wilt opzeggen dan kunt u dat schriftelijk doen door een brief te sturen naar onboarding.nl@tennet.eu voorzien van handtekening en recent uittreksel KvK.

Indien u een BRP erkenning heeft met aansluitingen op het net, houd u dan rekening met een reconciliatieperiode van 21 maanden.