Skip to content

Aansluitingsdiensten

Het aantal elektriciteitsproducenten dat is aangesloten op het Nederlandse net is sinds 2006 aanzienlijk gegroeid. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van producten op het landelijke hoogspanningsnetwerk.

Productiecapaciteit toegenomen

Het aantal elektriciteitsproducenten dat is aangesloten op het Nederlandse net is sinds 2006 aanzienlijk gegroeid. De hausse is aangezwengeld door de tuinbouwsector die tot 2010 meer dan 2000 MW in nieuwe kleinschalige warmtekrachtcentrales in gebruik heeft genomen. Er is de afgelopen jaren ook een aantal grote energiecentrales gebouwd, waardoor de productiecapaciteit is opgevoerd met meer dan 10.000 MW in 2014, een stijging van 40%. De capaciteit is meer dan genoeg om zeker tot 2020 aan de binnenlandse vraag en export te voldoen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat in de komende vijf tot tien de conventionele productiecapaciteit wordt uitgebreid.

Netuitbreidingen

Om al de stroom die wordt geproduceerd door deze nieuwe energiecentrales te kunnen transporteren, voert TenneT een grootschalig uitbreidingsprogramma door. Dit programma houdt voornamelijk in dat er nieuwe 380kV-hoogspanningstrajecten in de Randstad en in het noorden en zuiden van ons land worden gebouwd. Om de overheidsambitie van een volledig duurzame energievoorziening mogelijk te maken, is TenneT begonnen met de voorbereidingen voor een offshore hoogspanningsnet (3500 MW) langs de Nederlandse kust. Zo kunnen de offshore windparken worden aangesloten op het hoogspanningsnet aan land. Het is te verwachten dat de werkzaamheden in 2023 zijn afgerond.

Aansluiten op het TenneT-net

Bij een nieuwe aansluiting bespreekt TenneT samen met u de mogelijkheden en verkennen we, eventueel samen met de regionale netbeheerder, wat de beste aansluitoptie is voor uw situatie. Vervolgens maken we daar een technisch ontwerp voor en de bijbehorende offerte. Na verstrekking van de opdracht zorgt TenneT voor de realisatie van de aansluiting. Als de aansluiting is opgeleverd, wordt de aansluiting in bedrijf gesteld. Gemiddeld duurt de realisatie van een nieuwe aansluiting op het hoogspanningsnet zo’n 12 tot 18 maanden (situatie waarbij geen netuitbreiding nodig is).

TenneT's netcapaciteitskaart

Beschikbaarheid van transportcapaciteit

Contact

Susan Smit from TenneT CCC

Klantcontact

Nederland.

Uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT