Our key tasks

We are primarily tasked with providing power transmission services, system services and facilitating the energy market. Our core tasks follow from our appointment as grid operator under the Dutch 'Elektriciteitswet' (E-wet) and the German 'Energiewirtschaftsgesetz' (EnWG).

Explore our key tasks

Innovation

TenneT presents Hub and Spoke concept for large scale wind energy on the North Sea.

Read more
Our grid

TenneT manages the high-voltage grid in the Netherlands and large parts of Germany. TenneT transmits electricity at 110,000 volts (110 kV) and higher. With around 23,000 kilometres of high-voltage lines, we cross borders and connect countries.

Explore our grid

Grid maps

Maps of our onshore and offshore high-voltage grid.

To grid maps
Electricity market

The energy sector is developing rapidly. The process of European market integration began some years ago. Its purpose is to create a single European market that enables market parties to trade gas and electricity across national borders easily and efficiently.

Explore the electricity market

Transparency data

We provide transparency data on our operations on our Dutch and German transparency page and on ENTSO-E. 

To transparency pages
E-Insights

Our vision is to be one of the most transparent Transmission System Operators (TSO) in Europe and thereby creating value for society. In this Energy Insights section we present selected energy related topics and show data, information and valuable insights. 

E-Insights

E-Insights

Facts & figures related to TenneT facilitating the market can be found here.

Read more
Company

TenneT is a leading European electricity transmission system operator (TSO), with activities in the Netherlands and in Germany. We strive to ensure a reliable and uninterrupted supply of electricity in our high-voltage grid for some 41 million people.

Explore our company

We are TenneT

Meet us
News News Congestie Dutch Market

Uitkomst onderzoek congestiemanagement Oosterwolde

Downloads & Contact

In de omgeving van 110 kV onderstation Oosterwolde in Friesland is sprake van een grote toename van gevraagd vermogen voor teruglevering. Die vraag is dusdanig groot dat het 110 kV netwerk die vraag niet kan absorberen. Uitbreiding van het hoogspanningsnet gaat meerdere jaren duren. Gedurende deze periode kan er sprake zijn congestie.

Als er sprake is van (mogelijke) structurele congestie in de netten maken de netbeheerders daarvan per congestiegebied melding aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en publiceren dit op de website. Voor het gebied rondom het station Oosterwolde heeft TenneT TSO B.V. op 23 december 2019 een vooraankondiging van mogelijke congestie gepubliceerd en de uitvoering van een onderzoek naar de toepassing van congestiemanagement aangekondigd.

Wat is de uitkomst van het onderzoek naar congestiemanagement?

TenneT TSO B.V.  heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van congestiemanagement voor 110 kV net rondom het onderstation Oosterwolde in Friesland. Dat onderzoek is uitgevoerd op basis van de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5.

De volgende criteria spelen een belangrijke rol in het onderzoek:

  • congestiemanagement is volgens de netbeheerder nettechnisch mogelijk;
  • congestiemanagement is volgens de netbeheerder bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk;
  • de periode van structurele congestie duurt langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar;
  • in het gebied zijn genoeg potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement.

De uitkomst van het onderzoek is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is, omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit. Er zijn niet voldoende potentiële deelnemers, er is niet voldoende volume voor congestiemanagement en er zijn onvoldoende monitoring- en sturingsmogelijkheden.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 107 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 77 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd.

Do you want to know more?

Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.

tennetccc@tennet.eu

Do you want to stay informed?

Like the

facebook page

Go to Facebook page