Skip to content

Last Minute Risk Analysis

Son Dakika Risk Analizi (LMRA), işyerindeki tüm potansiyel güvenlik, sağlık ve çevre risklerini belirlemek ve ortadan kaldırmak için işe başlamadan hemen önce yapılan kısa bir değerlendirmedir.

Son Dakika Risk Analizi - LMRA

Last minute risk analysis
Son dakika risk analizi nedir?

Son dakika risk analizi ("Last Minute Risk Analysis" veya kısaca "LMRA"), iş yerindeki tüm potansiyel güvenlik, sağlık ve çevre tehlikelerini tanımlamak ve önlemek için çalışmaya başlamadan hemen önce yapılan kısa bir değerlendirmedir.
Böylece daha önce farkında olunmayan tehlikeler ortaya çıkarılabilir ve vakalar önlenebilir. LMRA, çevresel faktörlerin ve mevcut koşulların doğrudan etkili olduğu "iş yerindeki tehlikeler" üzerine odaklanır. LMRA, mevcut risk değerlendirmelerinin yerini almaz; destek olarak kullanılır.

LMRA nedir?

LMRA herkes tarafından yapılabilse de başlıca kullanım alanı; şantiyeler, platformlar, kanallar, trafolar, kablolar ve başüstü elektrik hatları gibi yüksek risk taşıyan alanlardır. Buna, TenneT çalışanları ve yüklenici personeli de dahildir.

LMRA nasıl yapılır?

Başlamak üzere olduğunuz iş ve ilgili belgelere (ör. çalışma izni, risk değerlendirmesi, çalışma talimatı gibi) aşina olduktan sonra tüm risklerin tanımlanıp tanımlanmadığını ve kabul edilebilir düzeyde azaltılıp azaltılmadığını kontrol edin. LMRA kartına basılan soruları cevaplayın. Tüm sorulara "Evet" yanıtı verebiliyorsanız çalışmaya başlayabilirsiniz/devam edebilirsiniz. Soruların herhangi birine "Hayır" yanıtı veriyorsanız DURUN. Yöneticinizi durum hakkında bilgilendirin ve güvenli bir şekilde çalışmak için gereken önlemleri birlikte alın. Gerekirse vaka raporu hazırlayın.

LMRA ne sıklıkla yapılır?

LMRA, her çalışma faaliyetinden önce ve uzun süre ara verdikten sonra çalışmaya devam etmeden önce yapılır. Ayrıca, çalışma koşullarınızda değişiklik olduğunda (ör. farklı bir çalışma yöntemi uygulanacağında, farklı makineler kullanılacağında), ekipman veya sistem arızasının ardından veya herhangi bir beklenmedik olaydan sonra gerçekleştirilir.