Skip to content

Last Minute Risk Analysis

Een Last Minute Risk Analysis (LMRA) is een korte beoordeling die onmiddellijk voor het begin van de werkzaamheden wordt uitgevoerd om alle potentiële veiligheids-, gezondheids- en milieurisico's op de werkplek te identificeren en uit te sluiten.

Vragen en antwoorden

LMRA Card (NL)

Wat is een LMRA?

De LMRA is een korte beoordeling die je uitvoert direct voor de start van je werkzaamheden. Met de LMRA identificeer je op de werkplek alle gevaren op het gebied van safety, gezondheid en milieu, zodat voorheen onbekende risico’s kunnen worden herkend en incidenten kunnen worden voorkomen. De focus van de LMRA ligt op ‘gevaren op de werkplek’ met een directe invloed op de omgeving en de huidige omstandigheden. De LMRA fungeert als aanvulling op bestaande risicoanalyses, maar niet als vervanging.

Wie doet een LMRA?

Hoewel iedereen de LMRA kan doen, is deze voornamelijk bedoeld voor werknemers die werken op risicovolle locaties, zoals bouwplaatsen, platformen, vaartuigen, hoogspanningsstations en aan kabels en hoogspanningslijnen. Dit betreft zowel medewerkers van TenneT als die van aannemers

Hoe doe je een LMRA?

Nadat je je hebt verdiept in de werkzaamheden die je gaat uitvoeren en de betreffende documentatie hebt doorgenomen (zoals een werkvergunning, risicobeoordeling, werkinstructie), neem je de tijd om te beoordelen of alle risico’s zijn geïdentificeerd en zijn teruggebracht tot een acceptabel niveau. Stel jezelf de vragen die op de LMRA-kaart zijn afgedrukt. Als je alle vragen met ‘Ja’ kunt beantwoorden, kun je aan de slag. Als je een of meer van de vragen met ‘nee’ beantwoord, dan STOP je. Informeer je leidinggevende en neem samen de nodigde maatregelen om veilig te kunnen werken. Maak indien nodig een incidentmelding.

Hoe vaak doe je een LMRA?

Je voert de LMRA uit elke keer voorafgaand aan je werkzaamheden en elke keer dat je je werkzaamheden na een lange onderbreking hervat. Tot slot voer je de LMRA uit wanneer de omstandigheden van de werkzaamheden veranderen (bijvoorbeeld het toepassen van een andere werkmethode of andere apparatuur) na een storing van bedrijfsmiddelen of een systeem, of andere onverwachte gebeurtenissen.