Terugkijken op twintig succesvolle jaren in de Europese elektriciteitsmarkt

Scroll
to explore
1998

TenneT werd opgericht toen de Nederlandse overheid ons officieel aanwees als de beheerder van het Nederlandse hoogspanningstransportnet.

2003

TenneT neemt de regionale netbeheerder B.V. Transportnet Zuid-Holland (TZH) over.

2006

TenneT begint met de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten; aanvang van grensoverschrijdende elektriciteitshandel en prijsvorming in Frankrijk, België en Nederland.

2008

TenneT neemt het beheer van de 110 kV- en 150 kV-netten over van de Nederlandse regionale netbeheerders.

De NorNed-interconnector wordt in gebruik genomen: ‘s werelds langste onderzeese hoogspanningsgelijkstroomkabel (capaciteit: 700 MW) verbindt nu de Noorse en Nederlandse markt.

×
2009

De eerste gelijkstroomaansluiting voor het offshorewindpark Alpha Ventus wordt in gebruik genomen.

×
2010

TenneT neemt het Duitse hoogspanningsnet van E.ON over, en wordt daarmee de eerste grensoverschrijdende netbeheerder van Europa. De integratie van de elektriciteitsmarkten wordt voortgezet en omvat nu geheel Centraal West-Europa, inclusief Duitsland en Oostenrijk.

BorWin1, het eerste DC-offshore-platform (capaciteit: 400 MW) wordt in gebruik genomen.

×
2011

De BritNed-kabel, een onderzeese elektriciteitsverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland met een vermogen van 1000 MW, wordt in gebruik genomen. BritNed is een samenwerkings­verband tussen TenneT en het Britse energiebedrijf National Grid UK.

×
2013

De Zuidring van het Randstad 380 kV-project wordt in gebruik genomen en gaat elektriciteit leveren aan het meest dichtbevolkte stedelijke gebied van Nederland. Het project is baanbrekend omdat lange kabeltracés ondergronds worden aangelegd.

×
2014

De integratie van de elektriciteitsmarkten breidt zich uit naar Noordwest- Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk), de Scandinavische landen, de Baltische staten en Zuidwest-Europa, waarbij een koppeling wordt gerealiseerd met het Iberische schiereiland.

TenneT opent een kantoor in Berlijn.

2016

TenneT wordt wettelijk aangewezen als beheerder van het elektriciteitsnet op zee in Nederland. We sluiten ons eerste contract voor de aanleg van onderzeese kabels die dit offshore-net zullen aansluiten op het landnet.

We kondigen ook onze visie aan voor de ontwikkeling van een ‘North Sea Wind Power Hub’: een kunstmatig eiland in de Noordzee dat in 2050 windenergie moet gaan leveren aan tientallen miljoenen Europeanen.

Ingebruikname van DolWin2, de tot dan toe krachtigste netaansluiting voor offshore-wind-parken (capaciteit: 900 MW).

×
2017

Met tien van de dertien geplande netaansluitingen in gebruik heeft TenneT ruim 5300 MW aan offshore-transportcapaciteit gerealiseerd in de Duitse Noordzee.

TenneT opent ook een kantoor in Brussel.

De interactieve, transmediale communicatie-ervaring van TenneT Virtual Vision is officieel geopend.

2018

Een 57 km lange 380 kV-verbinding (interconnector) tussen Doetinchem en het Duitse Wesel wordt in gebruik genomen, een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt.

Manon van Beek wordt per 1 september 2018 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT Holding B.V.