Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Innovatie bij TenneT

Innovatie op het gebied van systemen, diensten en technologie is noodzakelijk om de uitdagingen voor TenneT in de energiemarkt aan te gaan. Voor ons draait innovatie om het succesvol benutten van nieuwe ideeën om waarde te creëren voor TenneT en de maatschappij.

Ons innovatiebeleid komt ten goede aan onze belanghebbenden en is gericht op het behalen van onze strategische doelstellingen, in overeenstemming met onze missie om te zorgen voor een hoge leveringszekerheid en bij te dragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerde en duurzame Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt.

Innovatie in de praktijk

Innovatie is onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van een robuust elektriciteitssysteem. Enkele voorbeelden zijn:

HTSC-kabels

We testen momenteel de toepassing van ondergrondse HTSC-kabels (High-Temperature Superconductors) die drie tot vijf maal meer elektriciteit kunnen transporteren dan conventionele kabels. De resultaten van dit Nederlandse proefproject – ‘s werelds langste ‘superkabeltracé’ – zullen van essentieel belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van transportcapaciteit, vooral in dichtbevolkte gebieden. Lees meer >>

Onderzoeksprogramma 380 kV-kabels

Het onderzoeksprogramma voor 380 kV-kabels loopt inmiddels een aantal jaar. Het hoofddoel van het programma is om een antwoord te vinden op de vraag: ‘Hoeveel kilometer ondergrondse 380 kV-kabel kan er worden gebruikt in het Nederlandse 380 kV-net?’ Om die vraag te beantwoorden werken we samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen om meer inzicht te krijgen in onderwerpen als vermogensstromen en overgangsgedrag. Naast deze wetenschappelijke benadering loopt er ook nog een praktisch gericht onderzoek. Daarbij werken Austria Power Grid (APG), Wiener Netz (WN) en TenneT samen aan zogeheten ‘papers’. Daarin komen praktische onderwerpen aan bod en de papers kunnen door alle partijen worden gebruikt. Het maximale aantal kilometers aan 380 kV-kabel is nog een ‘werk in uitvoering’. Voor op stapel staande projecten zal de hoeveelheid kabel per geval worden onderzocht en vastgesteld.

Passieve koeling

In onze transformatorstations gebruiken we klimaatregelingssystemen om onze gebouwen te koelen en de temperatuur tussen 5 en 35 graden Celsius en de luchtvochtigheid tussen 20 en 90 procent te houden. We willen het energieverbruik en het gebruik van koelvloeistof verminderen door deze systemen te vervangen door passieve koeling. Het gebruik van de buitentemperatuur, lage energiekosten en de lagere onderhoudsbehoefte vormen een positieve business case. Als dit proefproject een succes wordt, gaan we bekijken waar vervanging van andere klimaatregelingssystemen voordelen zou bieden.

Groene obligaties

Om ons omvangrijke investeringsportfolio te financieren heeft TenneT onder meer zogeheten ‘groene obligaties’ (‘green bonds’) uitgegeven. Met dit uitgifteprogramma hebben we 2 miljard euro opgehaald bij investeerders die graag duurzame projecten willen ondersteunen die ten goede komen aan de maatschappij. Groene obligaties vormen een aantrekkelijke manier voor TenneT om de energietransitie te financieren. Lees meer >>