Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Breukelen - Kortrijk

TenneT bouwt in Breukelen-Kortrijk het 380/150 kV station Breukelen-Kortijk om een koppeling tussen het nationale 380 kV-net en het regionale 150 kV-net te realiseren. Deze koppeling is dringend nodig om in geval van calamiteit de leveringszekerheid in de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland te waarborgen.

Facts

Verbinding

  • 150/380 kV station

Planning

  • Najaar 2016 wordt de transformator getransporteerd en geplaatst.


Over het project

Het 150 kV-net in de provincie Utrecht vormt samen met het 150 kV-net in Flevoland en Gelderland één regionaal netwerk. Nu is dat regionale 150 kV-net op maar drie punten direct gekoppeld aan het landelijke 380 kV-net. Bij uitval van één van deze punten of van de elektriciteitscentrales in Utrecht kan de leveringszekerheid van de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland direct in gevaar komen. Als de storing in het regionale net iets langer duurt, kan mogelijk ook het elektriciteitsnet in Noord-Holland uitvallen. Om dit domino-effect te voorkomen is een extra koppeling van het nationale 380 kV-net en het regionale 150 kV-net noodzakelijk. Zo kan er bij een calamiteit direct van het landelijke net op het regionale net worden ingevoed.

Werkzaamheden

Er is intensief gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden. De plas-draszone is gegraven, de bouwweg parallel aan de A2 is aangelegd en er is een zandpakket aangebracht (zetting) om het bouwterrein geschikt te maken voor de bouw van het station. Na het inklinken is het overtollige zand ook weer afgevoerd. Het bouwterrein is nu geschikt om met de bouw van het station te starten. Inmiddels is ook de beplanting rondom het station geplant.

Na het inrichten van de bouwplaats wordt gestart met heiwerkzaamheden, er worden betonnen palen geheid om het station op de funderen. In de buurt van de bestaande hoogspanningsverbinding worden stalen buispalen toegepast. Op de palen komen zogenaamde poeren. Hierop kan vervolgens verder gebouwd worden. Er komt een schakelveld met verschillende hoogspanningscomponenten en in het centrale dienstengebouw wordt de elektrische installatie gebouwd.

Nieuwe masten

Naast de bouw van het station worden er nieuwe masten en portalen geplaatst om het hoogspanningsnet en station met elkaar te verbinden. Er wordt een nieuwe 150 kV-mast geplaatst om verbinding te maken tussen het 150 kV-net en het nieuw te bouwen station. Ook wordt vanaf het landelijke 380 kV-net een verbinding gemaakt.

In het najaar van 2016 wordt de transformator geplaatst. De transformator wordt aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal en met speciaal transport over de A2 naar station Breukelen-Kortrijk gebracht.
De verwachting is dat medio 2017 station Breukelen-Kortrijk in bedrijf is.

Downloads

Factsheet transformatortransport (3 MB, pdf, 14-09-16)

24 op 25 september en van 8 op 9 oktober

Factsheet transformatortransport Download Download
Nieuwsbrief Breukelen april 2017 (1 MB, pdf, 07-04-17)

Werken aan hoogspanning.

Nieuwsbrief Breukelen april 2017 Download Download

Blijf op de hoogte

Like de

facebook pagina

Lees meer

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

Aanmelden voor

perslijst

Aanmelden

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Johanna Breuning

Johanna Breuning

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Randstad 380 kV Noordring

Met het Randstad 380 kV project bereiden we ons voor op de toekomst. Dat is nodig om diverse redenen. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van elektriciteit (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland). De verbinding bestaat uit twee delen, de Noord- en Zuidring

Lees meer

Station Borssele

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Borssele gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer