Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding A4-zone

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en het wereldwijde internetknooppunt 'AMS-IX' populair bij bedrijven. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid.

Facts

Verbinding

  • Nieuw 150/20 kV-transformatorstation

Planning

  • Onderzoeksfase

Over dit project

Nieuw transformatorstation noodzakelijk

Nieuw transformatorstation noodzakelijkTenneT en Liander zijn als netbeheerders verantwoordelijk voor het (hoog)spanningsnet in Nederland. Verdere uitbreiding van bestaande transformatorstations is in gemeente Haarlemmermeer niet meer mogelijk. Om aan de elektriciteitsbehoefte te kunnen voldoen is daarom in dit gebied een nieuw 150/20 kV-transformatorstation nodig. Dit station wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse kabels vanaf de transformatorstations Vijfhuizen in Haarlemmermeer en Nieuwe Meer in Amsterdam.

Geschikte locatie transformatorstation

Afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor het nieuwe transformatorstation. Bij dit onderzoek is gekeken naar haalbaarheid op het gebied van techniek, milieu (onder andere bodem, archeologie en natuur) financiële uitvoerbaarheid, stakeholders, omgeving en wet- & regelgeving. TenneT en Liander hebben de haalbaarheidsstudie afgerond en gekozen voor de meest geschikte locatie voor het nieuwe transformatorstation.

Ondergrondse kabels

Bij deze locatiekeuze voor het transformatorstation hoort ook een voorkeurstracé voor een nieuwe kabelverbinding. Tussen de bestaande stations Vijfhuizen, Nieuwe Meer en het nieuw te realiseren station in de A4-zone komen nieuwe 150 kV-kabelverbindingen. Daarnaast wordt een tweede 150 kV-kabelverbinding aangelegd tussen de stations Vijfhuizen en Nieuwe Meer.

Op dit moment zijn de gemeente, TenneT en Liander actief met elkaar in gesprek hoe het transformatorstation landschappelijk in te passen in het gebied.

Downloads

Factsheet netuitbreiding A4-zone (473 KB, pdf, 02-03-17)

Toekomstbestendig elektriciteitsnet

Factsheet netuitbreiding A4-zone Download Download

Blijf op de hoogte

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Johanna Breuning

Johanna Breuning

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Almere Hout

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen de twee hoogspanningsstations in Almere. Dit vergroot de transportcapaciteit en (daarmee) de leveringszekerheid van elektriciteit in de regio Almere.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer