Rapport Monitoring leveringszekerheid 2011-2027

Rapport Monitoring leveringszekerheid 2011-2027

De komende jaren blijft de productie van elektriciteit in Nederland groeien. Tot 2019 wordt een uitbreiding verwacht van 13 gigawatt aan nieuw vermogen. Dat blijkt uit het Rapport Monitoring Leveringszekerheid, dat elektriciteitstransporteur TenneT jaarlijks op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie opstelt. Uit het rapport blijkt ook dat Nederland een steeds sterkere rol speelt op de Noordwest-Europese markt met betrekking tot leveringszekerheid en duurzaamheid.

Het Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2011-2027, onder meer gebaseerd op gegevens van energieproducenten, geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van vraag en aanbod van elektriciteit. Aan aanbodzijde is te zien dat Nederland een groeiend exportpotentieel heeft. Veel van de plannen die tussen 2007 en 2009 zijn aangekondigd, worden komende jaren gerealiseerd. Dit jaar wordt 3,5 gigawatt aan nieuwe productie in gebruik genomen. Tot 2014 wordt nog eens 3,8 gigawatt toegevoegd. Tot 2019 zijn er plannen voor in totaal ruim 13 gigawatt aan nieuwe productie. Op dit moment is het opgestelde vermogen ruim 26 gigawatt.  Het groeiende aanbod betekent een verdere versterking van de leveringszekerheid in Nederland.

Uitbreiding van internationale verbindingen

In de ontwikkeling van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt komt de gunstige positie van Nederland als vestigingsland steeds duidelijker naar voren in de investeringsplannen van producenten. Nederland is een aantrekkelijk vestigingsland, onder meer vanwege de goede energie-infrastructuur en interconnectiemogelijkheden. Door het groter wordende aanbod nemen ook de exportmogelijkheden verder toe. TenneT breidt mede voor deze ontwikkeling het  transportnet flink uit. Zo werd afgelopen jaar een verbinding naar Groot-Brittannië (BritNed) in gebruik genomen. Ook is de marktkoppeling met de landen in Noordwest Europa en Scandinavië uitgebreid, waardoor efficiënter internationaal elektriciteitstransport kan plaatsvinden. Tevens wordt gewerkt aan nieuwe interconnecties. Zo is onder meer het voorbereidingsbesluit genomen voor een vierde verbinding naar Duitsland, waarmee in de toekomst de interconnectiecapaciteit met 1,5 gigawatt groeit. Tot slot worden nieuwe onderzeese verbindingen naar Noorwegen en Denemarken bestudeerd. 

Effectieve rol in verduurzaming 

De internationale verbindingen spelen een effectieve rol in de Europese energiemarkt, mede met het oog op verduurzaming van de energievoorziening. Het is gebeurd dat Nederland maximaal elektriciteit importeerde in verband met het hoge aanbod van zonne- en windenergie in Duitsland. In andere situaties, bijvoorbeeld tijdens een periode met minder aanbod van duurzame energie, worden de buitenlandverbindingen volop gebruikt voor export van elektriciteit. De strategie van TenneT om Nederland door te ontwikkelen tot ‘power hub’ van Noordwest-Europa, met gelijke en stabiele prijzen voor industrie en consumenten, wordt zo meer en meer uitgevoerd

.

Downloads

Downloads

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2011-2027

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2011-2027

Naar download