Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013

TenneT heeft op 1 december 2013 het KCD, Kwaliteits- en Capaciteitsdocument ingediend bij de Energiekamer. In dit nationale netontwikkelingsplan wordt op basis van scenario's bepaald welke netinvesteringen noodzakelijk zijn. In het KCD staan twee scenario's centraal: een slow progress'-scenario, een 'green revolution'-scenario.

In dit document is zowel voor het 380- en 220 kV-transportnet als het 150- en 110 kV net beschreven:

  • Welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd;
  • hoe het kwaliteitsbeheersingssysteem van de transportdienst is ingericht;
  • wat de kwaliteitstoestand van de componenten is en welke vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn;
  • hoe in de totale behoefte aan transportcapaciteit voor alle netvlakken voor de periode 2014-2023 wordt voorzien.

 

Downloads

Samenvatting Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013
Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 deel 1
Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 deel 2
Visie op productie- en belastingontwikkelingen in de elektriciteitssector
Bevindingen van de marktconsultatie