Position Papers

Position Papers

Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

In sommige gevallen is het voor TenneT niet mogelijk om bij bepalen van het tracé alle woningen in de directe omgeving te vermijden en komt zo’n nieuwe verbinding dusdanig dicht bij een woning te staan dat het voorzorgbeginsel van toepassing is. Dan hanteert TenneT een uitkoopbeleid. In dit position paper staan de uitgangspunten van dit beleid.

Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Bij hoogspanningslijnen vanaf 110 kV wordt vooral aan bovengrondse verbindingen gedacht. De hedendaagse praktijk is echter anders. Steeds meer hoogspanningsverbindingen worden ondergronds aangelegd, wat mede dankzij allerlei innovatiesmogelijk is geworden.

Download de laatste versie van dit Position Paper rechts onder ‘Downloads’.

Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations


Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations

Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations

Bij de uitbreiding van het hoogspanningsnet met nieuwe verbindingen en nieuwe hoogspanningsstations geeft TenneT veel aandacht aan een zorgvuldige inpassing in het landschap. In de planologische voorbereiding wordt een optimale balans gezocht tussen landschappelijke inpassing en leveringszekerheid.

Download de laatste versie van dit Position Paper rechts onder ‘Downloads’.

Interconnectoren

Interconnectoren

Interconnectoren

De Europese elektriciteitsmarkt is sterk in ontwikkeling. Landsgrenzen worden steeds minder belangrijk. Het grensoverschrijdende hoogspanningsnet van TenneT in Nederland en Duitsland is een belangrijke schakel binnen het Europese transportnet. TenneT richt zich op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. De aanleg van interconnectoren (buitenlandverbindingen) is hierbij van groot belang.

Download de laatste versie van dit Position Paper rechts onder ‘Downloads’.

Innovatie

Innovatie

Innovatie

TenneT houdt maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en probeert waar mogelijk hierop te anticiperen door verbeteringen op het gebied van elektriciteitstransport te ontwikkelen en door te voeren.

Download de laatste versie van dit Position Paper rechts onder ‘Downloads’.

Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net


Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

GIL is in principe toepasbaar in zowel hoogspanningsstations over korte afstanden als in hoogspanningsverbindingen over langere afstanden, zowel bovengronds als ondergronds. TenneT past momenteel GIL alleen bovengronds toe als verbindingsstuk op hoogspanningsstations.
Momenteel is wereldwijd in totaal circa 250 km aan GIL-leidingen geïnstalleerd, hoofdzakelijk als toepassing op korte afstanden, in een bovengrondse uitvoering of in tunnels en niet ondergronds.

Download de laatste versie van dit Position Paper rechts onder ‘Downloads’.

Elektromagnetische velden en gezondheid

Elektromagnetische velden en gezondheid

Elektromagnetische velden en gezondheid

Overal waar elektriciteit aanwezig is, ontstaan ook elektrische en magnetische velden. Wat zijn elektrische en magnetische velden eigenlijk? Zijn ze schadelijk voor de gezondheid? Heeft de overheid wettelijke grenzen gesteld aan de veldsterkte? In dit Position Paper zetten we een aantal zaken op een rij.

Download de laatste versie van dit Position Paper rechts onder ‘Downloads’.

Gelijkstroom en wisselstroom

Gelijkstroom en wisselstroom

Gelijkstroom en wisselstroom

TenneT beheert een robuust en betrouwbaar transportnet. Wij hebben de verantwoordelijkheid om in de toekomst en bij uitbreidingen het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Het technische uitgangspunt over toepassing van wisselstroom of gelijkstroom wordt hierdoor bepaald.

TenneT baseert nieuwe verbindingen binnen het bestaande net op het principe van wisselstroom. Om het vermaasde wisselstroomsysteem te versterken legt TenneT wisselstroomverbindingen aan, voornamelijk in de vorm van bovengrondse lijnen.

Download de laatste versie van dit Position Paper rechts onder ‘Downloads’.

Downloads

Downloads

Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Naar download

Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Naar download

Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations

Ruimtelijke inpassing van hoogspannings- verbindingen en hoogspanningsstations

Naar download

Interconnectoren

Interconnectoren

Naar download

Innovatie

Innovatie

Naar download

Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

Naar download

Elektromagnetische velden en gezondheid

Elektromagnetische velden en gezondheid

Naar download

Gelijkstroom en wisselstroom

Gelijkstroom en wisselstroom

Naar download