Elektriciteitssector

Elektriciteitssector

In de Nederlandse en Duitse elektriciteitsvoorziening zijn taken gescheiden. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van elektriciteitsproducenten op het hoogspanningsnet. Daarnaast verzorgen wij het transport van elektriciteit over dit hoogspanningsnet. TenneT maakt geen onderscheid tussen producenten en is wettelijk verplicht elke partij aan te sluiten op het elektriciteitsnet, van kolencentrale en windmolenpark tot de warmtekrachtkoppeling van een individuele tuinder.

Extra taken

In Nederland is TenneT de enige beheerder van het hoogspanningsnet. Daarom zijn wij belast met extra taken, die niet mogen worden uitgevoerd door andere netbeheerders. Het gaat om systeemdiensten, zoals het handhaven van de balans tussen vraag naar en aanbod van elektriciteit, en het garanderen van de leveringszekerheid. Ook het importeren en exporteren van elektriciteit behoort tot de exclusieve taken van TenneT, evenals het in stand houden van het systeem van programmaverantwoordelijkheid.

Samenwerking

Om de verschillende taken uit te kunnen voeren onderhoudt TenneT nauwe banden met de volgende partijen:

Links

Links