Single News NL

Naar een Nationaal Platform Energie en Omgeving

Publication date: 22 maart 2016

Meer dan twintig bedrijven in de energiesector onderzoeken  in overleg met het ministerie van Economische Zaken de mogelijkheid voor het oprichten van een kennisplatform om omwonenden beter te betrekken bij energieprojecten in het “Nationaal Platform Energie en Omgeving” (NPEO). Dit platform moet bijdragen aan de kennisuitwisseling over omgevingsmanagement ter ondersteuning aan de energietransitie.

Nederland op weg naar een CO2-arme energievoorziening

In Nederland werken overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan de energietransitie. De doelstellingen liegen er niet om: In 2023 moet 16% van onze energie duurzaam geproduceerd worden. Daarnaast is afgesproken de CO2 uitstoot voor 2030 met  40% en in 2050 met 80-95 % terug  te dringen op Europees niveau.

Om de energietransitie succesvol te realiseren hebben sector, overheid en maatschappelijke organisaties niet alleen elkaar nodig, maar juist ook de burgers en bedrijven in de omgeving waar de energietransitie plaatsvindt. Het is daarvoor van belang samen te werken met elkaar én met de omgeving om de energietransitie te doen slagen. Door bijvoorbeeld omwonenden vooraf mee te laten denken over een energieproject. Ben Voorhorst, COO van TenneT: “Het betrekken van belanghebbenden in de omgeving, op een moment dat er nog iets te kiezen valt, is cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Dit is geen kwestie van een paar mensen het veld in sturen voor een goed gesprek, het vereist dat organisaties in de energiesector anders gaan werken.”

Visie op omgevingsmanagement

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben onlangs een visie op omgevingsmanagement voor energieprojecten aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze visie is afgelopen week besproken met een brede vertegenwoordiging van de energiesector. Tijdens deze bijeenkomst spraken de vertegenwoordigers*  brede steun uit voor de visie

Minister Kamp: ““De overgang naar duurzame energie is onomkeerbaar, daar wordt in heel Nederland nu hard aan gewerkt. Dit heeft een grote impact op de leefomgeving van ons allemaal. Het is daarom van groot belang dat energiebedrijven de omgeving in een vroegtijdig stadium betrekt bij nieuwe projecten. Ik omarm het initiatief uit de sector om hier actief mee aan de slag te gaan en daarbij  ervaringen uit te wisselen. Alleen samen met alle betrokken partijen kan de energietransitie slagen.”

De komende periode werkt de sector in overleg met het ministerie van Economische Zaken, decentrale overheden en maatschappelijke partijen een plan uit om het kennisplatform verder vorm te geven.  

Lijst vertegenwoordigers:

 • Alliander
 • Duurzame energiekoepel/NVDE
 • EBN
 • Eneco Solar Bio en Hydro
 • Energie Nederland
 • Enexis
 • ENGIE
 • Eon
 • Essent/RWE
 • Gasunie
 • NAM
 • Netbeheer Nederland
 • Nogepa
 • NV NUON Energy
 • NWEA
 • Raedthuys
 • Stedin
 • TenneT
 • Tulip Oil
 • Vermillion
 • Visser & Smit Hanab
 • Warmtebedrijf Infra NV
 • Windunie
 • Yard Energy

Contact

Contact