Single News NL

Groen licht voor nieuwe stroomsnelweg tussen Nederland en Duitsland

Publication date: 24 februari 2016

Bouw van TenneT interconnector Doetinchem-Wesel kan van start

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT kan beginnen met de daadwerkelijke aanleg van het Nederlandse deel van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem (NL) en Wesel (D). De Raad van State heeft alle beroepen die tegen het plan en vergunningen waren ingediend verworpen. Het oordeel van de Raad van State is  onherroepelijk.

De nieuwe 380 kV verbinding gaat voorzien in meer elektriciteitsuitwisseling tussen Nederland en Duitsland en vice versa en is belangrijk voor de internationale elektriciteitsvoorziening. Zo wordt de Nederlandse importcapaciteit van elektriciteit groter en kan meer goedkope stroom vanuit Duitsland het Nederlandse net op komen. Dit zorgt voor lagere stroomprijzen op de Nederlandse markt voor consumenten en bedrijven.

TenneT bouwt het Nederlands deel (22 kilometer) van de interconnector, waarbij TenneT gebruik maakt van de zelf ontwikkelde Wintrackmast. Deze mast heeft een veel kleiner elektromagnetisch veld dan conventionele Donau-masten en is door het ranke ontwerp beter in te passen in de woon- en leefomgeving.

In Duitsland is netbeheerder Amprion verantwoordelijk voor de bouw. In Duitsland start de bouw naar verwachting eind maart, in Nederland gaat TenneT in april aan de slag. De verbinding is nodig voor de ontwikkeling naar één Europese elektriciteitsmarkt, voor het kunnen blijven garanderen van leveringszekerheid en om ruimte te geven aan een betere uitwisseling van duurzame elektriciteit tussen Europese landen. Lees meer informatie en de planning over Doetinchem-Wesel.  

TenneT gaat de komende jaren verder met uitbreiding van de capaciteit van elektriciteitsverbindingen met het buitenland. Naast Doetinchem-Wesel staat er nog een internationale verbinding tussen Nederland en Denemarken op het programma: COBRA kabel.  Dit is een nieuwe gelijkstroom zeekabel van ruim 300 kilometer en een capaciteit van 700 megawatt van Nederland (Eemshaven) naar Denemarken (Endrup) die het Nederlandse hoogspanningsnet direct verbindt met het Deense net. Lees meer informatie over COBRA kabel.

 

Contact

Contact