Single News NL

Financieel succes van TenneT's internationale stroomsnelwegen naar Nederlandse consument

Publication date: 4 november 2015

TenneT gaat de komende 10 jaar 721 miljoen euro uit de zogenoemde 'veilingpot' gebruiken om de transporttarieven voor elektriciteit te verlagen. De goede resultaten van TenneT's stroomverbindingen met Duitsland, Noorwegen (NorNed kabel) en België maken dit mogelijk. TenneT CEO, Mel Kroon: "De veilingpot is door het succes van onze internationale verbindingen zo gegroeid dat in goed overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is besloten tot teruggave in de transporttarieven." Er is gekozen voor terugvloeiing van de veilinggelden over een periode van 10 jaar om geen sterke schommelingen in de tarieven te veroorzaken én om de tariefstijging - die gaat plaatsvinden vanwege alle vereiste en maatschappelijk wenselijke investeringen - enigszins te compenseren.

Tegelijkertijd is TenneT met de ACM overeengekomen nieuwe investeringen in grensoverschrijdende transportcapaciteit niet meer uit de veilingpot te halen, maar te vergoeden vanuit de transporttarieven.

Uitkomst van overleg TenneT- ACM

Dat investeringen in nieuwe - of onderhoud van bestaande - interconnectoren niet meer vanuit de veilingpot gefinancierd worden, maar vanuit de gereguleerde transporttarieven is het resultaat van intensief overleg tussen TenneT en ACM. Een goede zaak vindt Mel Kroon: "Wij gaven eerder al tientallen miljoenen terug in de tarieven, maar wij hebben aan de ACM voorgesteld om dat proces te versnellen. Ik ben blij dat de ACM dit idee heeft geadopteerd. De opbrengsten van de veilingen kunnen wij nu eerder en sneller gebruiken om de tarieven te verlagen."

Investeringszekerheid

Investeringen in interconnectoren gaan nu op dezelfde manier vergoed worden (vanuit de tarieven) als ook andere investeringen van TenneT. Hiermee krijgt TenneT investeringszekerheid voor nieuwe projecten als COBRAcable (700 MW zeekabel tussen Nederland en Denemarken) en Doetinchem-Wesel, de stroomsnelweg in aanbouw tussen Nederland en Duitsland. Mel Kroon: "Deze investeringen zijn cruciaal voor de verdere Europese integratie van de elektriciteitsmarkt en de flexibiliteit die het elektriciteitssysteem nodig heeft voor inpassing van hernieuwbare energie."

Oud model – nieuw model

In het tot nu toe geldende model stelt TenneT als eigenaar of mede-eigenaar van de internationale stroomverbindingen (interconnectoren genoemd) transportcapaciteit via een veiling ter beschikking aan marktpartijen. De opbrengsten van deze veilingen (veilingopbrengsten) komen primair ten goede aan het in standhouden en uitbreiden van interconnectiecapaciteit; hoogspanningsverbindingen (zeekabels of landlijnen) met het buitenland. Als de resterende veilinggelden niet gebruikt kunnen worden voor onderhoud of het vergroten van de interconnectiecapaciteit, dan kunnen die resterende veilinggelden worden ingezet voor het secundaire doel, namelijk tariefsverlaging.

TenneT is nu met de ACM overeengekomen dat de veilingpot in tien jaar wordt afgebouwd en dat investeringen in nieuwe interconnectiecapaciteit niet meer uit die veilingpot hoeven te komen, maar onderdeel zullen worden van de tariefregulering. Op deze manier worden de maatschappelijk wenselijke investeringen veilig gesteld.

Contact

Contact