Single News NL

Achtergrond: toelichting op spanningsdips door lijndansen

Publication date: 5 januari 2016

Sinds zondagmiddag 3 januari hebben we in Noord-Nederland te maken met een zeldzaam fenomeen: 'lijndansen'. Door dit zogenaamde lijndansen ontstaan er spanningsdips in het hoogspanningsnetwerk, die door een groot deel van Nederland in huis merkbaar zijn door bijvoorbeeld knipperende lampen.

Deze hinderlijke spanningsdips zijn helaas niet te voorkomen. De invloed van het weer speelt hier een grote rol bij. Wel is het zo dat nergens in Nederland de stroomvoorziening is uitgevallen.

Invloed van het weer op lijndansen

Lijndansen kan voorkomen in uitzonderlijke omstandigheden, waarin door een combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en wind die vanuit een bepaalde hoek op de hoogspanningslijnen staat ijsafzetting worden gevormd op de hoogspanningslijnen. Deze ijsafzettingen fungeren als het ware als vleugels, waardoor de wind grip krijgt op de hoogspanningslijnen. De lijnen komen hierdoor in beweging, wat een indrukwekkend schouwspel op kan leveren; dit noemen we lijndansen.

Wanneer de diverse lijnen bij elkaar in de buurt komen, kan dit overslag of sluiting veroorzaken. In het donker ook zichtbaar als een lichtflits. De overslag/sluiting veroorzaakt een spanningsdip in het netwerk, waardoor in huis de lampen kunnen knipperen.

Schouwen van de lijnen

TenneT houdt de situatie op het hoogspanningsnet nauwlettend in de gaten en controleert de hoogspanningslijnen voortdurend. Dit controleren gebeurd ook ter plaatse, dit noemen we schouwen. Tijdens het schouwen controleert een TenneT medewerker ter plekke de technische conditie van de masten en de hoogspanningslijnen. De kans bestaat immers dat er door het dansen van de hoogspanningslijnen schade ontstaat aan de lijnen. Dit is tot op heden niet het geval. Het netwerk is stabiel.

Herstel stabiele stroomvoorziening

TenneT werkt hard aan het in stand houden van de stroomvoorziening en betreurt het ongemak dat mensen ervaren door bijvoorbeeld knipperende lampen. Helaas is TenneT mede afhankelijk van de weersomstandigheden in Noord-Nederland. Daarnaast wordt continu geprobeerd om zo veel mogelijk stroom via de lijnen te vervoeren. Hierdoor kunnen de lijnen worden verwarmd, om de kans op ijsafzettingen te verminderen. Op deze manier hopen we het lijndansen – en daardoor de spanningsdips – te verminderen en verder te voorkomen.

Actuele informatie

Updates zijn te volgen via de website TenneT.eu, lees dit overzicht van updates op TenneT.eu en volg ons Twitteraccount @TenneTTSO.

Contact

Contact