Reconstructie Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA)

Reconstructie Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA)

TenneT voert in opdracht van Rijkswaterstaat een reconstructie uit op de 380kV verbinding Diemen-Krimpen en Diemen- Lelystad en op de 150kV verbinding Diemen-'s Gravenland (uitvoering Reddyn). Omdat Rijkswaterstaat verschillende wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA) gaat verbreden, moeten een aantal masten en delen van de hoogspanningsverbindingen langs de A1 en de A9 verplaatst worden

SAA: één van de grootste wegprojecten van de komende 10 jaar!

Het doel van SAA is het verbeteren van de doorstroming en leefbaarheid binnen de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, gericht op het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen. Tijdens de aanleg moet de doorstroming van verkeer behouden blijven. Concreet is circa 63 kilometer autosnelweg verlegd en/of verbreed met daarnaast de aanleg van twee landtunnels, twee bruggen, een aquaduct en de wijziging van 5 knooppunten.

Uitdaging

Het is een project met zeer veel technische uitdagingen in verband met omgevingsfactoren zoals een strakke planning van Rijkswaterstaat, de A1 die onder de lijnen doorloopt, de bodemgesteldheid, de flora en fauna en de publieke omgeving in de vorm van een drukke verkeersader die niet zomaar gestremd kan worden.
Kortom veel uitdagingen voor de TenneT, waarbij een goede communicatie en samenwerking en afstemming met elkaar, maar ook met Rijkswaterstaat en de publieke omgeving ter plekke de sleutels zijn tot het succesvol realiseren van dit project.

Planning

In 2013 zijn de aanpassingen van het tracé Diemen-Krimpen in het Diemerbos volgens planning uitgevoerd. In 2014 zijn de werkzaamheden aan het tracé Diemen – Lelystad (langs de A1 nabij Muiden) uitgevoerd. Eind 2014 zijn volgens planning alle oude masten verwijderd.

Lees ook de informatie in het bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat 

Image SAA