Consultatieproces met Stakeholders

Consultatieproces met Stakeholders

TenneT streeft naar een intensief stakeholder consultatieproces voor bijvoorbeeld technische en plannings-aspecten van de realisatie van een net op zee. Dit ten behoeve van de aansluiting van extra windvermogen op zee zoals gedefinieerd in het Energieakkoord. Het doel van dit proces is om samen met de sector tot een optimale configuratie en realisatie van een net op zee te komen tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Tijdens dit proces worden alle relevante stakeholders uitgenodigd om via deze website input en feedback te geven over de relevante onderwerpen. Bovendien zal het voor alle betrokken partijen duidelijk worden welke keuzes gemaakt zijn, wanneer deze gemaakt zijn en welke afwegingen hieraan ten grondslag liggen.

Deze website ondersteunt het consultatieproces door een overzicht van de expert meetings te geven, relevante achtergrondinformatie te verstrekken.

Expert meetings

De expert meetings worden op maandelijkse basis georganiseerd. Tijdens deze expert meeting zijn op basis van uitnodiging. Twee weken voorafgaand aan de meeting wordt op deze website de agenda en alle relevante achtergrondinformatie per onderwerp gepubliceerd. Onderdeel van de achtergrondinformatie kan zijn: scoping document (samenvatting van inhoudelijke informatie en overwegingen van TenneT), externe (onderliggende) rapportages of een position paper (standpunt van TenneT m.b.t. het onderwerp). Om de expert meetings zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt verwacht dat de aanwezige stakeholders deze papers en documentatie gelezen hebben. Dit zal het startpunt van de consultatie zijn.

De te consulteren onderwerpen zijn in de volgende werkstromen verdeeld:

De exacte data voor de volgende expert meetings worden hier getoond.

Nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de laatste veranderingen op de website zoals het uploaden van nieuwe documentatie, de expert meeting agenda, achtergronddocumenten en notulen. Indien u hiervan op de hoogte wil blijven kunt u dat hier aangeven.