NorNed

NorNed

Sinds 6 mei 2008 zijn de elektriciteitsnetten van Nederland en Noorwegen met elkaar verbonden. TenneT en zijn Noorse collega-TSO Statnett zijn samen eigenaar (50%/50%) van 's werelds langste onderzeese HVDC-elektriciteitskabel. Deze NorNed-kabel is 580 kilometer lang en heeft een capaciteit van 700 MW. Via deze kabelverbinding importeren en exporteren marktpartijen elektriciteit van en naar Noorwegen en Nederland.

Europa

De NorNed-verbinding sluit aan bij het beleid van de Europese Unie om markten aan elkaar te koppelen en de marktwerking te stimuleren. De NorNed-kabel zorgt er ook voor dat de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland en Noorwegen nog beter wordt gewaarborgd.

Waterkracht

Via de NorNed-kabel kunnen Nederlandse marktpartijen duurzaam (door waterkracht) geproduceerde elektriciteit uit Noorwegen importeren. In Nederland verbruiken we 's nachts minder elektriciteit dan overdag;  Noorwegen heeft 's nachts een relatief hoog energieverbruik. Noorwegen geeft er de voorkeur aan 's nachts voordeliger elektriciteit uit Nederland te importeren. Noorwegen kan dan de stuwmeren overdag gebruiken om energie tijdens onze dure piekuren aan te kunnen bieden.

Handel

Vanaf de start werd handel in capaciteit op de NorNed-kabel uitgevoerd via een expliciete veiling, de NorNed auction. Dit werd door TenneT en Statnett samen georganiseerd.  Sinds januari 2011 wordt door APX de capaciteit en elektriciteit via een impliciete veiling verhandeld. Het TenneT-deel van de NorNed-omzet (50%) gaat naar de Stichting Doelgelden; vanuit de stichting worden de investeringsprojecten van TenneT mede gefinancierd.

 

Downloads

NorNed film